pixelg
przystąpienie do realizacji postanowień inwestycyjnych - 2020-07-09 - 01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA (01cybaton)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przystąpienie do realizacji postanowień inwestycyjnych - komunikat spółki 01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA (01cybaton) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr23/2020
Data sporządzenia:2020-07-09
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
Przystąpienie do realizacji postanowień inwestycyjnych Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta w nawiązaniu do informacji jak i danych publikowanych w raportach bieżących ESPI 20.2020, 21/2020, 22/2020, informuje, iż otrzymał Raport sporządzony przez Biegłego Rewidenta , dotyczący oszacowania wartości godziwej 1287 udziałów w kapitale zakładowym spółki T&T Proenergy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393744, posiadającej numer REGON 301891581, NIP 6972302022 (stanowiących 64,35% ogólnej liczby udziałów) należących do Romana Tabaki.

Mając na uwadze zawarte porozumienie z inwestorem tj. Panem Romanem Tabaką, dotyczące planowanej transakcji, Emitent ma stać się w właścicielem nie mniej niż 64,35 % udziałów w spółce T&T PROENERGY SP. z o.o. przy założeniu docelowy Emitenta jak i inwestora wejścia w posiadanie przez 01CYBERATON S.A. 100% udziałów w spółce T&T PROENERGY Sp. z o.o., przy etapowej konsolidacji spółek . Celem procesu jest stworzenie silnej Grupy Kapitałowej będącej wiodącym podmiotem na rynku fotowoltaicznym w oparciu o działalność operacyjną spółki T&T PROENERGY Sp. z o.o. z wykorzystaniem majątku trwałego i innych aktywów Emitenta. Mając na uwadze już zrealizowane inwestycje przez T&T PROENERGY Sp. z o.o. a także podpisane umowy i realizowane plany, zamiarem Zarządu 01Cyberaton S.A jest stanie się liderem Rynku Fotowoltaiki w Polsce.
Spółka Emitenta otrzymała stosowną zgodę na publikację raportu w załączeniu .
Załączniki
PlikOpis
ZGODA NA UPUBLICZNIENIE TREŚCI RAPORTU Z WYCENY.pdfZgoda na upublicznienie treści raportu z Wyceny
Wycena T&T 1287 udziałów-1.pdfWycena T&T 1287 udziałów
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-09Roman Tabaka Prezes ZarząduRoman Tabaka
2020-07-09Marzenna AleksandrowiczCzłonek ZarząduMarzenna Aleksandrowicz


Nazwa jednostki:01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:01CYBERATON S.A.
Adres:Zygmunta Słomińskiego 15 504, 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 758 30 03
Fax:+48 22 758 30 03
Email:01c@01c.eu
www:www.01cyberaton.eu
NIP:525-241-27-27
REGON:141220241

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy