pixelg
zarejestrowanie udziałów objętych przez spółkę - 2020-09-18 - MAGNA POLONIA SA (06magna)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zarejestrowanie udziałów objętych przez spółkę - komunikat spółki MAGNA POLONIA SA (06magna) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2020

Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
06MAGNA
Temat
Zarejestrowanie udziałów objętych przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej Spółka ), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku z raportem bieżącym Spółki nr 6/2020 z dnia 9 marca 2020 r., niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 16 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Slede Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( SLEDE ). Podwyższenie kapitału zakładowego SLEDE miało miejsce na mocy uchwały z dnia 9 marca 2020 r. i polegało na utworzeniu 48.000 (czterdziestu ośmiu tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.400.000,00 zł. Udziały te zostały pokryte przez Spółkę wkładem pieniężnym w kwocie 2.400.000,00 zł.
Wskutek dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego SLEDE, Spółka posiada aktualnie 48.000 udziałów w kapitale zakładowym SLEDE, o łącznej wartości nominalnej 2.400.000,00 zł, stanowiących 29,61% kapitału zakładowego SLEDE.
Łączna wartość wkładów pieniężnych wniesionych przez Spółkę do SLEDE stanowi ponad 10% wartości kapitałów własnych Spółki, stąd okoliczności opisywane w niniejszym raporcie stanowią dla Spółki okoliczności dotyczące aktywów o znaczącej wartości.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-18Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz


Nazwa jednostki:MAGNA POLONIA SA
Nazwa skrócona jednoskti:06MAGNA
Adres:ul. Grzybowska 4/96, 00-131 Warszawa
Telefon:022 630 77 00
Fax:022 630 77 01
Email:biuro@magnapolonia.com.pl
www:www.magnapolonia.com.pl
NIP:1180087290
REGON:011140008

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Magna Polonia SA
06MAGNA
2020-10-22 uzupełnienie RB nr 14/2020
2020-10-05 podpisanie umowy przez spółkę zależną
2020-09-24 SA - PSr
2020-09-18 zarejestrowanie udziałów objętych przez spółkę
2020-05-28 SA - QSr1
2020-05-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-27 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-05-20 treść sprawozdania RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy