pixelg
powołanie prezesa zarządu - 2019-04-10 - Octava Spółka Akcyjna (08OCTAVA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie prezesa zarządu - komunikat spółki Octava Spółka Akcyjna (08OCTAVA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2019

Data sporządzenia: 2019-04-10
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Powołanie osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Octava S.A. ( Octava , Spółka ) informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotra Rymaszewskiego do Zarządu Octava na nową, dwuletnią kadencję i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.
Piotr Rymaszewski
Członek Board of Nominees Fondul Proprietatea z siedzibą w Rumunii oraz Członek Rady Dyrektorów Digi Communications N.V. Prezes Zarządu Octava Asset Management Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Fundacji Przyjazny Kraj. W przeszłości, członek licznych rad nadzorczych członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP oraz doradca Ministra Finansów RP. Absolwent University of Pennsylvania i Cornell Law School w USA. Piotr Rymaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Podstawa prawna: §5 pkt 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-10Piotr RymaszewskiPrezes ZarząduPiotr Rymaszewski


Nazwa jednostki:Octava Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:08OCTAVA
Adres:Sienna 39, 00-121 Warszawa
Telefon:+ 48 22 350 79 61
Email:biuro@octava.com.pl
www:www.octava.com.pl
NIP:526-10-36-962
REGON:010986677

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Octava SA
08OCTAVA
2020-09-10 SA - PSr
2020-08-20 powzięcie informacji poufnej dot. portfela nieruchomości Octava FIZAN
2020-08-18 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-18 powołanie RN
2020-08-18 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN
2020-07-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-02 WZ - odwołanie walnego
2020-06-10 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy