pixelg
SA-QSr1 - 2019-05-21 - OCTAVA SA (08OCTAVA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki OCTAVA SA (08OCTAVA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2019-05-21
OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-121Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienna39
(ulica)(numer)
+48 22 350 79 61
(telefon)(fax)
biuro@octava.com.plwww.octava.com.pl
(e-mail)(www)
526-10-36-962010986677
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody i straty z inwestycji1 5911 698370406
Pozostałe przychody operacyjne59313213832
Koszty operacyjne(984)(587)(229)(140)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 2001 243279297
Zysk (strata) netto5831 168136280
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki5841 158136277
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR)0,010,030,000,01
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(1 395)(582)(325)(139)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(133)4 001(31)958
Przepływy pieniężne netto(1 528)3 419(356)818
31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa, razem77 59176 69618 03917 836
Zobowiązania, razem12 238 11 9262 8452 773
Kapitał własny, razem65 35364 77015 19415 063
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki65 35064 76615 19315 062
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w złEUR)1,531,510,360,35
Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w złEUR)1,531,510,360,35
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody i straty z inwestycji1 043875243209
Pozostałe przychody operacyjne2100
Koszty operacyjne(207)(195)(48)(47)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej838681195163
Zysk (strata) netto746537174129
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR)0,020,010,000,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(1 039)(1 102)(242)(264)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej0000
Przepływy pieniężne netto(1 039)(1 102)(242)(264)
31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa, razem65 17164 63015 15115 030
Zobowiązania, razem1 1781 383274322
Kapitał własny, razem63 99363 24714 87814 709
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w złEUR)1,501,480,35 0,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
OCTAVA_SSF_1Q2019.pdfRaport skonsolidowany Q01-2019
Octava_IQ_2019_komentarz Zarzadu.pdfKomentarz Zarządu do skonsolidowanego raportu za I Q 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-21Piotr RymaszewskiPrezes ZarząduPiotr Rymaszewski


Nazwa jednostki:OCTAVA SA
Nazwa skrócona jednoskti:08OCTAVA
Adres:Sienna 39, 00-121 Warszawa
Telefon:+48 22 350 79 61
Email:biuro@octava.com.pl
www:www.octava.com.pl
NIP:526-10-36-962
REGON:010986677

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Octava SA
08OCTAVA
2020-03-26 SA - R
2020-03-26 SA - RS
2020-01-27 terminarz raportów
2019-11-21 SA - QSr3
2019-09-12 SA - PSr
2019-06-05 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-05 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2019-05-30 zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy