pixelg
zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej - 2019-05-17 - Octava Spółka Akcyjna (08OCTAVA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej - komunikat spółki Octava Spółka Akcyjna (08OCTAVA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2019

Data sporządzenia: 2019-05-17
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Informacja o zawarciu przez Spółkę zależną umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Octava S.A. ( Octava ) informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. spółka zależna Łąki Konstancińskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) zawarła z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) umowę kredytu nieodnawialnego do wysokości 8.800.000,00 zł, w tym I Transza kredytu (budowlana) do wysokości 8.800.000,00 zł ( I Transza kredytu ), z możliwością refinansowania II Transzą kredytu (inwestycyjna) do wysokości 8.800.000,00 ( II Transza kredytu ).

Przeznaczeniem kredytu jest budowa budynku usługowo-biurowego w Konstancinie-Jeziorna o łącznej powierzchni najmu brutto ok. 2.400 mkw. wraz z miejscami parkingowymi ( Projekt ).

Termin spłaty kredytu upływa dla I Transzy kredytu: w terminie 20 miesięcy od dnia pierwszej wypłaty I Transzy kredytu jednak nie później niż 30 czerwca 2021 r., dla II Transzy kredytu: w terminie 5 lat od dnia pierwszej wypłaty II Transzy kredytu jednak nie później niż 30 czerwca 2026 r.

Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej (WIBOR 1M) powiększonej o marżę Banku.

Głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna na pierwszym miejscu do wysokości 150% kwoty przyznanego kredytu na nieruchomości na której powstanie finansowany budynek.

Dodatkowo, Spółka zawarła Umowę Kredytu Obrotowego w wysokości 850.000,00 zł na bieżące finansowanie podatku VAT. Termin spłaty kredytu upływa nie później niż w dniu 30 czerwca 2021 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej oprocentowania WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna na trzecim miejscu do wysokości 150% kwoty przyznanego kredytu na nieruchomości na której powstanie finansowany Projekt.

Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego przez Spółkę możliwe będzie po spełnieniu szeregu standardowych dla tego typu transakcji warunków oraz po złożeniu stosownego wniosku w Banku.

Octava posiada bezpośrednio i pośrednio 100% udział w kapitale zakładowym Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-17Piotr RymaszewskiPrezes ZarząduPiotr Rymaszewski


Nazwa jednostki:Octava Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:08OCTAVA
Adres:Sienna 39, 00-121 Warszawa
Telefon:+ 48 22 350 79 61
Email:biuro@octava.com.pl
www:www.octava.com.pl
NIP:526-10-36-962
REGON:010986677

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Octava SA
08OCTAVA
2020-01-27 terminarz raportów
2019-11-21 SA - QSr3
2019-09-12 SA - PSr
2019-06-05 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-05 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2019-05-30 zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2019-05-21 SA-QSr1
2019-05-17 zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR