pixelg
SA-QSr1 - 2020-05-21 - OCTAVA SA (08octava)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki OCTAVA SA (08octava) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2020-05-21
OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-121Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienna39
(ulica)(numer)
+48 22 350 79 61
(telefon)(fax)
biuro@octava.com.plwww.octava.com.pl
(e-mail)(www)
526-10-36-962010986677
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody i straty z inwestycji2 5581 591582370
Pozostałe przychody operacyjne526593120138
Koszty operacyjne(774)(984)(176)(229)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 3101 200525279
Zysk (strata) netto2 058583468136
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki2 064584469136
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR)0,050,010,010,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(1 043)(1 395)(237)(325)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(301)(133)(68)(31)
Przepływy pieniężne netto(1 344)(1 528)(306)(356)
31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa, razem80 71777 73817 73118 255
Zobowiązania, razem14 55314 5373 1973 414
Kapitał własny, razem66 16463 20114 53414 841
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki65 11362 14414 30314 593
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w złEUR)1,551,480,340,35
Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w złEUR)1,521,450,330,34
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody i straty z inwestycji2 0481 043466 243
Pozostałe przychody operacyjne1200
Koszty operacyjne(192)(207)(44)(48)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 857838422195
Zysk (strata) netto1 871746426174
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR)0,040,020,010,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(232)(1 039)(53)(242)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej----
Przepływy pieniężne netto(232)(1 039)(53)(242)
31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa, razem63 25360 99113 89514 322
Zobowiązania, razem1 132741249174
Kapitał własny, razem62 12160 25013 64614 148
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w złEUR)1,451,410,320,33
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
OCTAVA_SSF_1Q2020.pdfRaport skonsolidowany Q01-2020
Octava_I Q_2020_komentarz Zarzadu.pdfKomentarz Zarządu do raportu skonsolidowanego za I kwartał 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Piotr RymaszewskiPrezes ZarząduPiotr Rymaszewski


Nazwa jednostki:OCTAVA SA
Nazwa skrócona jednoskti:08OCTAVA
Adres:Sienna 39, 00-121 Warszawa
Telefon:+48 22 350 79 61
Email:biuro@octava.com.pl
www:www.octava.com.pl
NIP:526-10-36-962
REGON:010986677

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Octava SA
08OCTAVA
2020-07-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-02 WZ - odwołanie walnego
2020-06-10 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-21 SA-QSr1
2020-03-26 SA - R
2020-03-26 SA - RS
2020-01-27 terminarz raportów
2019-11-21 SA - QSr3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy