pixelg
terminarz raportów - 2020-01-27 - OCTAVA SA (08octava)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki OCTAVA SA (08octava) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA
Temat


Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd OCTAVA SA ( Spółka , OCTAVA ) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Rozporządzenie ), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
Raport roczny za rok 2019: 26 marca 2020 r. Skonsolidowany Raport roczny za rok 2019: 26 marca 2020 r.
Skonsolidowane Raporty kwartalne, zawierające jednostkową kwartalną informację finansową: za 1 kwartał 2020: 21 maja 2020 r. za 3 kwartał 2020: 19 listopada 2020 r.
Skonsolidowany Raport półroczny, zawierający półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku: za 1 półrocze 2020: 10 września 2020 r.
Jednocześnie, Zarząd Octava informuje, iż:
- w myśl § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanych raportów kwartalnych za drugi i ostatni kwartał 2020 roku;
- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2020 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

- zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2020 roku będzie zamieszczone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz informacją dodatkową.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.octava.com.pl/Raporty okresowe.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-01-27Piotr RymaszewskiPrezes ZarząduPiotr Rymaszewski
Nazwa jednostki:OCTAVA SA
Nazwa skrócona jednoskti:08OCTAVA
Adres:ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Telefon:+48 22 350 62 45
Email:biuro@octava.com.pl
www:www.octava.com.pl
NIP:526-10-36-962
REGON:010986677

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Octava SA
08OCTAVA
2020-05-21 SA-QSr1
2020-03-26 SA - R
2020-03-26 SA - RS
2020-01-27 terminarz raportów
2019-11-21 SA - QSr3
2019-09-12 SA - PSr
2019-06-05 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-05 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy