pixelg
wezwanie administratora hipoteki do wykupu obligacji i pokrycia kosztów - 2019-07-17 - 2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA (2CPARTNER)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wezwanie administratora hipoteki do wykupu obligacji i pokrycia kosztów - komunikat spółki 2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA (2CPARTNER) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2019

Data sporządzenia: 2019-07-17
Skrócona nazwa emitenta
2C PARTNERS S.A.
Temat
Wezwanie administratora hipoteki do wykupu obligacji i pokrycia kosztów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 2C Partners S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wezwaniach Administratora Hipotek działającego w imieniu własnym na rachunek obligatariuszy do wykupu wraz z odsetkami:

- 1689 sztuk obligacji serii Y,
- 840 sztuk obligacji serii X,
- 893 sztuk obligacji serii U,
- 1342 sztuk obligacji serii W.

Administrator hipotek wzywa do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem praw wynikających z hipotek w razie niewykonania przez Spółkę zobowiązań określonych w wezwaniach w terminie 14 dni od ich otrzymania. W takim przypadku Administrator Hipotek wzywa do uiszczenia tytułem zaliczki na poczet opłaty sądowej od pozwu, kwoty stanowiącej 5% wartości zaległych należności wobec posiadaczy Obligacji.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-17Łukasz TylecPrezes ZarząduŁukasz Tylec


Nazwa jednostki:2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:2C PARTNERS S.A.
Adres:Smolna 40, 00-375 Warszawa
Telefon:+48 22 428 23 46
Fax:+48 22 213 06 74
Email:biuro@2cp.pl
www:www.2cp.pl
NIP:951-218-42-78
REGON:140554425

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
2C Partners SA
2CPARTNER
2020-05-21 ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
2020-03-31 wykup obligacji serii O
2020-03-30 brak wykupu obligacji serii AD
2020-03-30 incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2020-03-30 brak wykupu obligacji serii AC
2020-02-24 porozumienie w sprawie wykupu obligacji serii O
2020-02-14 podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej przez spółki zależne
2020-02-14 zmiana adresu spółki

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy