pixelg
WZ - podjęte uchwały: zmiany w RN - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - podjęte uchwały: zmiany w RN

Komunikat spółki

Nazwa jednostki4MOBILITY
Nazwa skrócona jednostki4MB
Numer w roku:16/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad w dniu 16 lipca 2019 r., w trakcie drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło obrady po przerwie ogłoszonej w dniu 18 czerwca 2019 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 15/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku. Treść uchwał powziętych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Plik
2019-07-16 Załącznik Raport EBI_16 Treść uchwał podjętych na ZWZ 16-07-2019.pdf (137 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Paweł BłaszczakPrezes Zarządu
Tomasz MarzędaCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
4Mobility SA
4MOBILITY
2019-12-12 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2019-12-11 WZ - żądanie zwołania walnego
2019-11-12 SA-Q3
2019-10-22 korekta Rb dot. akcji w posiadaniu Pawła Jarskiego
2019-10-09 kupno akcji przez EFF BV
2019-09-16 rejestracja zmian w statucie
2019-08-26 zawarcie umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy z Blue Oak Advisory sp. z o.o.
2019-08-05 SA - Q2

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR