pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2019-05-21 - 4MOBILITY (4MOBILITY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki 4MOBILITY (4MOBILITY) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostki4MOBILITY
Nazwa skrócona jednostki4MB
Numer w roku:13/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: Emitentem lub Spółką informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 maja 2019 r., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402-1 oraz art. 402-2 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku, o godz. 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem . Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku. 7) Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 13 ) b) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 16 ) c) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 17 ) d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 18 ) e) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 ) f) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21a ) g) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 23 ) h) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 23a ) i) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 25 ) j) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26a ) k) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 29 ) l) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ( zmiany redakcyjne). 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12) Wolne głosy i wnioski. 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
4MB Ogłoszenie zwołanie ZWZ 18.06.2019.pdf (363 KB)
4MB Projekty uchwał ZWZ 18.06.2019.pdf (292 KB)
4MB Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ 18.06.2019.pdf (368 KB)
4MB Informacja o liczbie akcji ZWZ 18.06.2019.pdf (98 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Paweł BłaszczakPrezes Zarządu
Tomasz MarzędaCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
4Mobility SA
4MOBILITY
2020-06-24 wygaśnięcie umowy z autoryzowanym doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii G do ASO na rynku NC
2020-06-19 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-06-19 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-20 zmiany w RN
2020-05-14 SA - Q1
2020-05-06 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy