pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2019-12-20 - 4MOBILITY (4MOBILITY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki 4MOBILITY (4MOBILITY) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostki4MOBILITY
Nazwa skrócona jednostki4MB
Numer w roku:25/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: Emitentem lub Spółką w nawiązaniu do raportu Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. nr EBI 24/2019 w sprawie otrzymania od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 grudnia 2019 r., działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 roku, o godz. 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 13 ust. 2) b) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 ust. 2 ) c) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 ust. 3 ) d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21 a ust. 1) e) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21 a ust. 5) f) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26 a ust. 1) g) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26 a ust. 3 ). 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10) Wolne głosy i wnioski. 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl
Plik
4MB_Ogłoszenie zwołanie_NWZ_20_01_2020.pdf (194 KB)
4MB_Projekty uchwał_NWZ_20_01_2020.pdf (219 KB)
4MB_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełn_20_01_2020.pdf (263 KB)
4MB_Informacja_liczba_akcji_NWZ-20_01_2020.pdf (97 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Paweł BłaszczakPrezes Zarządu
Mariusz IskierskiCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
4Mobility SA
4MOBILITY
2020-02-24 powiększenie floty pojazdów
2020-02-21 rezygnacja członka RN
2020-02-13 SA - Q4
2020-02-04 przystąpienie Cezarego Olszewskiego do porozumienia akcjonariuszy
2020-01-29 terminarz raportów
2020-01-22 rezygnacja przewodniczącego RN
2020-01-20 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-01-20 WZ - podjęte uchwały: zmiany w statucie

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR