pixelg
zmiana terminu publikacji SA-Q2 - 2019-08-01 - 4MOBILITY (4MOBILITY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-Q2 - komunikat spółki 4MOBILITY (4MOBILITY) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostki4MOBILITY
Nazwa skrócona jednostki4MB
Numer w roku:19/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent , Spółka ) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2019 roku. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2019 pierwotny termin publikacji ww. raportu przypadać miał na dzień 13 sierpnia 2019 r. W wyniku zmiany raport kwartalny za drugi kwartał 2019 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5 sierpnia 2019 roku. W związku z tym pełny harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku przedstawia się następująco: raport okresowy za IV kwartał 2018 roku - publikacja w dniu 14 lutego 2019 roku raport okresowy za I kwartał 2019 roku - publikacja w dniu 14 maja 2019 roku raport okresowy za II kwartał 2019 roku - publikacja nastąpi w dniu 5 sierpnia 2019 roku raport okresowy za III kwartał 2019 roku - publikacja nastąpi w dniu 12 listopada 2019 roku Raport roczny za rok 2018 został opublikowany w dniu 20 maja 2019 roku. Ewentualne dalsze zmiany terminów przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: §6 punkt 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Paweł BłaszczakPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
4Mobility SA
4MOBILITY
2020-06-24 wygaśnięcie umowy z autoryzowanym doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii G do ASO na rynku NC
2020-06-19 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-06-19 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-20 zmiany w RN
2020-05-14 SA - Q1
2020-05-06 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy