pixelg
planowany odpis aktualizujący wartość udziałów i pożyczek - 2020-09-25 - 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (4funmedia)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

planowany odpis aktualizujący wartość udziałów i pożyczek - komunikat spółki 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (4funmedia) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport bieżący nr22/2020

Data sporządzenia: 2020-09-25
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Planowany odpis aktualizujący wartość udziałów i pożyczek na dzień 30.06.2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu dzisiejszym Zarząd 4fun Media S.A. ( Emitent ) podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami udzielonych przez Emitenta na rzecz spółek zależnych z segmentu e-commerce oraz odpisów aktualizujących wartość udziałów tych spółek na łączną kwotę 6 982 432,78 zł. Odpisy te zostaną ujęte w kosztach finansowych jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze 2020 roku.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z dokonaniem powyższych aktualizacji, wynik podany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za pierwsze półrocze 2020 roku zostanie dodatkowo obciążony spisaniem wartości firmy w kwocie 597 066,79 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-25Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2020-09-25Tomasz Misiak Członek Zarządu


Nazwa jednostki:4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:4FUN MEDIA S.A.
Adres:Stawki 2A, 00-193 Warszawa
Telefon:(022) 488 42 00
Fax:(022) 488 42 50
Email:4fun@4fun.tv
www:www.4fun.tv
NIP:951-20-85-470
REGON:015547050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
4FUN Media SA
4FUNMEDIA
2020-09-30 SA - PSr
2020-09-25 planowany odpis aktualizujący wartość udziałów i pożyczek
2020-09-25 przystąpienie do przeglądu opcji strategicznych
2020-07-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-30 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2020-07-23 kupno akcji przez Epicom Ltd
2020-07-10 WZ - żądanie uzupełnienia porządku obrad
2020-07-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy