pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-29 - 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (4funmedia)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (4funmedia) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
4FUN MEDIA S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-728Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bobrowiecka1A
(ulica)(numer)
(022) 488 42 00(022) 488 42 50
(telefon)(fax)
4fun@4fun.tvwww.4fun.tv
(e-mail)(www)
951-20-85-470015547050
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży39 727,3539 299,059 220,489 239,23
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 915,297 263,29-676,621 707,60
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-3 500,746 510,35-812,501 530,59
Zysk (strata) netto-3 770,555 639,67-875,121 325,89
Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego-2 456,425 194,49-570,121 221,23
Średnioważona liczba akcji 4 155 4354 069 9514 155 4354 069 951
Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR)-0,591,28-0,140,30
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej4 416,458 510,311 025,032 000,78
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-10 075,26-3 946,93-2 338,41-927,92
Przepływy pieniężne z działalności finansowej165,94-2 622,4638,51-616,54
Przepływy pieniężne netto razem-5 492,871 940,92-1 274,86456,31
Aktywa trwałe59 020,0938 463,7713 494,628 945,06
Aktywa obrotowe15 974,7225 742,263 652,535 986,57
Aktywa razem74 994,8164 206,0317 147,1614 931,63
Zobowiązania razem36 692,0721 266,718 389,444 945,75
Zobowiązania długoterminowe13 746,933 416,173 143,16794,46
Zobowiązania krótkoterminowe22 945,1417 850,555 246,284 151,29
Kapitały własne38 302,7442 939,328 757,719 985,89
Kapitał akcyjny4 238,964 238,96969,22985,81
Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR)9,2210,552,112,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Grupa_4_Fun_Media_raport__3Q2019_29_11_2019.pdf
Grupa_4_Fun_Media_raport__3Q2019_29_11_2019_pdf.xml
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2019-11-29Tomasz Misiak Członek Zarządu


Nazwa jednostki:4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:4FUN MEDIA S.A.
Adres:Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa
Telefon:(022) 488 42 00
Fax:(022) 488 42 50
Email:4fun@4fun.tv
www:www.4fun.tv
NIP:951-20-85-470
REGON:015547050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
4FUN Media SA
4FUNMEDIA
2020-06-02 przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej
2020-05-25 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-05-07 SA - RS
2020-05-07 SA - R
2020-04-24 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-04-23 odpis wartości spółek zależnych na dzień 31.12.2019
2020-04-03 wpływ epidemii Covid-19 na działalność spółki
2020-03-09 kupno akcji przez Epicom Ltd

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy