pixelg
kupno akcji przez Epicom Ltd - 2020-12-04 - 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (4funmedia)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji przez Epicom Ltd - komunikat spółki 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (4funmedia) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr27/2020
Data sporządzenia:2020-12-04
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 4fun Media S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. ( Spółka ) podaje do wiadomości o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia Epicom Ltd. w sprawie zakupu 63 200 akcji 4fun Media S.A. stanowiących 1,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 63 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed dokonaniem powyższej transakcji, spółka Epicom Ltd. posiadała 2.609.876 akcji Spółki, stanowiących 61,57% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.609.876 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,57% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Epicom Ltd. posiada obecnie 2.673.076 akcji Spółki, stanowiących 63,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.673.076 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w związku z zakupem akcji przez Epicom Ltd. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Dariusza Stokowskiego jako wspólnika spółki Epicom Ltd. a jednocześnie osoby powiązanej ze Spółką poprzez funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Dariusz Stokowski złożył do Spółki powiadomienie w trybie art. 19 MAR.
Pełny tekst otrzymanych zawiadomień, Zarząd Spółki publikuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie_Epicom_4_12_2020.pdf
Zawiadomiemie_Dariusz_Stokowski_4_12_2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-04Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2020-12-04Tomasz Misiak Członek Zarządu


Nazwa jednostki:4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:4FUN MEDIA S.A.
Adres:Stawki 2A, 00-193 Warszawa
Telefon:(022) 488 42 00
Fax:(022) 488 42 50
Email:4fun@4fun.tv
www:www.4fun.tv
NIP:951-20-85-470
REGON:015547050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
4FUN Media SA
4FUNMEDIA
2021-01-15 terminarz raportów
2020-12-04 kupno akcji przez Epicom Ltd
2020-11-30 SA - QSr3
2020-11-10 zawarcie umów sprzedaży udziałów spółek zależnych
2020-11-06 zgoda RN na sprzedaż udziałów spółek zależnych
2020-11-06 negocjacje w sprawie sprzedaży udziałów spółek zależnych
2020-11-04 objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej
2020-09-30 SA - PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy