pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-05-21 - 4MOBILITY (4mobility)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki 4MOBILITY (4mobility) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostki4MOBILITY
Nazwa skrócona jednostki4MB
Numer w roku:12/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: Emitentem lub Spółką informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 maja 2020 r., działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku, o godz. 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem . Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku. 7) Przedstawienie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 r. 8) Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku. 9) Wolne głosy i wnioski. 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
4Mobility_Ogłoszenie zwołanie_ZWZ_19_06_2020.pdf (178 KB)
4Mobility_Projekty uchwał_ZWZ_19_06_2020.pdf (231 KB)
4Mobility_Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ 19_06_2020.pdf (288 KB)
4Mobility_Informacja_ liczba_ akcji_ZWZ_19_06_2020.pdf (97 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Paweł BłaszczakPrezes Zarządu
Mariusz IskierskiCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
4Mobility SA
4MOBILITY
2020-08-13 SA-Q2
2020-06-24 wygaśnięcie umowy z autoryzowanym doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii G do ASO na rynku NC
2020-06-19 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-06-19 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-20 zmiany w RN
2020-05-14 SA - Q1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy