Komunikaty spółki: GPW SA - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółki: GPW SA

Kategoria Data Publikacji Tytuł komunikatu
Pozostałe 2019-07-15 złożenie weksla zabezpieczającego wykonanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego
Walne Zgromadzenie 2019-07-11 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
Pozostałe 2019-07-03 rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR
Walne Zgromadzenie 2019-06-19 WZ - wykaz akcjonariuszy
Dywidenda 2019-06-17 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 3,18 zł/akcja, zmiana statutu
Dywidenda 2019-06-17 wypłata dywidendy 3,18 zł/akcja
Pozostałe 2019-06-17 raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Pozostałe 2019-06-14 WZ - zgłoszenie projektu uchwały
Pozostałe 2019-05-27 WZ - zmiana w porządku obrad
Walne Zgromadzenie 2019-05-20 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
Dywidenda 2019-05-15 ustalenie terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
Pozostałe 2019-04-30 dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B
Wyniki 2019-04-29 SA-QSr1
Pozostałe 2019-04-29 warunkowa rejestracja akcji GPW w KDPW
Pozostałe 2019-04-19 pozytywna decyzja NCBiR ws. dofinansowania prac nad budową Platformy Transakcyjnej
Dywidenda 2019-03-29 opinia RN dot. propozycji zarządu w sprawie podziału zysku za 2018
Dywidenda 2019-03-29 wniosek zarządu do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku za 2018
Pozostałe 2019-03-29 zatwierdzenie zaktualizowanych celów finansowych GK GPW przez Radę Giełdy
Pozostałe 2019-03-29 wniosek zarządu do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie aktualizacji celów finansowych grupy
Pozostałe 2019-03-14 zmiana części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela serii B
   
1/19[362]
   

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

PORTFEL STOCKWATCH

Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +67,33% +13 466,96 zł 33 466,96 zł

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d