pixelg
rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr48/2019
Data sporządzenia:2019-07-01
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Rozwiązanie porozumienia w sprawie współpracy stron w zakresie przeprowadzenia wezwania ABC Data S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ABC Data S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta 18/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., informuje o tym, że w dniu 1 lipca 2019 r. Emitent otrzymał od MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A oraz od Roseville Investments sp. z o.o., zawiadomienia o zawarciu przez tj. MCI.PRIVATEVENTURES Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rzecz Subfunduszu MCI.EUROVENTURES 1.0 reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A oraz Roseville Investments sp. z o.o. umowy, na mocy której akcjonariusze ci rozwiązują wzajemnie porozumienie w sprawie współpracy stron w zakresie wspólnego przeprowadzenia wezwania na 100% akcji w kapitale zakładowym Emitenta w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623), o którym to porozumieniu Emitent informował w treści raportu bieżącego 18/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.
W załączeniu do nin. raportu Emitent przekazuje treść zawiadomień.

Załączniki
PlikOpis
zawiadomienia Roseville.pdfzawiadomienie Roseville
zawiadomienie od MCI.pdfzawiadomienie MCI
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Michał LitwinowiczWiceprezes Zarządu
2019-07-01Andrzej KuźniakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ABC DATA S.A.
Adres:Daniszewska 14, 03-230 Warszawa
NIP:5242617178
REGON:141054682

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Vicis New Investments SA
ABCDATA
2019-11-30 SA - QSr3
2019-11-29 wykluczenie akcji z obrotu giełdowego
2019-11-25 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2019-11-25 umorzenie postępowania w sprawie z powództwa OFE PZU Złota Jesień
2019-11-21 złożenie pisma do GPW dot. wykluczenia akcji z obrotu na GPW
2019-11-19 zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2019-10-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-10-22 WZ - podjęte uchwały: umorzenie akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR