pixelg
kupno akcji własnych - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

kupno akcji własnych

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2019
Data sporządzenia:2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ( Emitent ), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 6/2019 z dnia 17 września 2019 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r. ( Program ), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:
w dniu 10 października 2019 r. 770 akcji własnych o łącznej wartości 15 417,00 zł, za średnią jednostkową cenę 20,02 zł, stanowiących łącznie 0,005% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,004% w ogólnej liczbie głosów,
w dniu 11 października 2019 r. 2302 akcji własnych o łącznej wartości 47 587,00 zł, za średnią jednostkową cenę 20,67 zł, stanowiących łącznie 0,014% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,013% w ogólnej liczbie głosów.
Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie.
Łącznie w ramach Programu Emitent nabył dotąd 3072 akcje własne.
Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 3072 akcje własne stanowiące 0,019% kapitału zakładowego Emitenta i dające 0,018% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76. W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 10-11 października 2019 r.
Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do raportu - zestawienie transakcji 10-11.10.2019 r..pdfZałącznik - zestawienie transakcji 10-11.10.2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-16Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:AB Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:AB S.A.
Adres:Europejska 4, 55-040 Magnice
Telefon: 71 32 40 500
Fax:071 32 40 529
www:www.ab.pl
NIP:895-16-28-481
REGON:931908977

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AB SA
ABPL
2019-10-29 kupno akcji własnych
2019-10-21 kupno akcji własnych
2019-10-17 akcje w posiadaniu Nationale-Nederlanden OFE
2019-10-16 kupno akcji własnych
2019-10-09 kupno akcji przez Nationale-Nederlanden OFE
2019-09-23 SA - R
2019-09-23 SA - RS
2019-09-17 uchwalenie Programu Skupu Akcji Własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR