pixelg
kupno akcji własnych - 2019-10-16 - AB Spółka Akcyjna (ABPL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji własnych - komunikat spółki AB Spółka Akcyjna (ABPL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2019
Data sporządzenia:2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ( Emitent ), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 6/2019 z dnia 17 września 2019 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r. ( Program ), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:
w dniu 10 października 2019 r. 770 akcji własnych o łącznej wartości 15 417,00 zł, za średnią jednostkową cenę 20,02 zł, stanowiących łącznie 0,005% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,004% w ogólnej liczbie głosów,
w dniu 11 października 2019 r. 2302 akcji własnych o łącznej wartości 47 587,00 zł, za średnią jednostkową cenę 20,67 zł, stanowiących łącznie 0,014% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,013% w ogólnej liczbie głosów.
Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie.
Łącznie w ramach Programu Emitent nabył dotąd 3072 akcje własne.
Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 3072 akcje własne stanowiące 0,019% kapitału zakładowego Emitenta i dające 0,018% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76. W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 10-11 października 2019 r.
Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do raportu - zestawienie transakcji 10-11.10.2019 r..pdfZałącznik - zestawienie transakcji 10-11.10.2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-16Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:AB Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:AB S.A.
Adres:Europejska 4, 55-040 Magnice
Telefon: 71 32 40 500
Fax:071 32 40 529
www:www.ab.pl
NIP:895-16-28-481
REGON:931908977

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AB SA
ABPL
2020-05-20 SA - QSr3
2020-04-07 kupno akcji własnych
2020-03-31 kupno akcji własnych
2020-03-24 kupno akcji własnych
2020-03-16 kupno akcji własnych
2020-03-04 SA - PSr
2020-02-04 kupno akcji własnych
2020-01-27 kupno akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy