pixelg
kandydatura do RN - 2019-10-03 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kandydatura do RN - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2019
Data sporządzenia:2019-10-03
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej AC S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej: Emitent lub Spółka ), w związku z planowanym wyborem członka Rady Nadzorczej Spółki podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 października 2019 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2019 informuje, że dzisiaj Spółka otrzymała od akcjonariusza WIM sp. z o.o. z siedzibą w Michałowie, zgłoszenie kandydatury:
Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego,
na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami kandydat wyraził zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył o spełnianiu kryteriów stawianych członkom rad nadzorczych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Zenon Andrzej Mierzejewski: wykonuje działalność poza przedsiębiorstwem Spółki, ale nie jest ona konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie AC S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec AC S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej ani w żadnej innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje otrzymane zgłoszenie oraz oświadczenie kandydata wraz z życiorysem.
Załączniki
PlikOpis
WIM sp. z o.o. zgłoszenie kandydata.pdfZgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej AC S.A.
Oświadczenie kandydata na członka RN AC S.A_ZM.pdfOświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
CV_Zenon A. Mierzejewski.pdfŻyciorys kandydata do Rady Nadzorczej
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-03Anatol TimoszukPrezes Zarządu
2019-10-03Katarzyna RutkowskaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
Email:info@ac.com.pl
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy