pixelg
kupno akcji przez IPOPEMA TFI SA - 2019-12-16 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji przez IPOPEMA TFI SA - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr34/2019

Data sporządzenia: 2019-12-16
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
przekroczenie przez fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. 5% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako AC S.A. lub Spółka ) informuje, że otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako IPOPEMA ) zawiadomienie o przekroczeniu udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. oraz w kapitale zakładowym, w wyniku przejęcia zarządzania funduszem WASKULIT FIZ w dniu 10 grudnia 2019 r.

Bezpośrednio przed zdarzeniem wszystkie fundusze zarządzane przez IPOPEMA nie posiadały akcji Spółki.

Po przejęciu zarządzania funduszem WASKULIT FIZ wszystkie fundusze zarządzane przez IPOPEMA posiadają łącznie 707 151 akcji AC S.A., co stanowi 7,16% udziału w ogólnej liczbie głosów AC S.A. oraz w kapitale zakładowym.

Ogólna liczba akcji AC S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AC S.A. wynosi 9.878.783.

IPOPEMA poinformował, że fundusze zarządzane przez IPOPEMA nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-16Anatol TimoszukPrezes Zarządu
2019-12-16Katarzyna RutkowskaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
Email:info@ac.com.pl
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2020-01-07 terminarz raportów
2020-01-02 wyniki Q4.2019
2019-12-30 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2019-12-16 kupno akcji przez IPOPEMA TFI SA
2019-12-11 sprzedaż akcji przez Altus TFI SA
2019-11-08 SA - Q3
2019-10-22 powołanie członka RN
2019-10-22 WZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR