pixelg
powołanie członka RN - 2019-10-22 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie członka RN - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr32/2019
Data sporządzenia:2019-10-22
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej AC S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako Spółka ) informuje, że w dniu 22.10.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołało Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego.

Odwołując się do Raportu bieżącego nr 25/2019 Spółka informuje, że z uwagi na przedmiotowe powołanie, skład Rady Nadzorczej został uzupełniony do wymaganych 5 członków.

Pan Zenon Andrzej Mierzejewski uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22.10.2019 r. na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej AC S.A. został powołany skład Komitetu Audytu. Ponadto uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Pan Artur Jarosław Laskowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej.

Działalność prowadzona przez Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego poza Spółką nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Pan Zenon Andrzej Mierzejewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w żadnej innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowe informacje na temat nowo wybranego członka Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
CV Zenon Andrzej Mierzejewski.pdfwykształcenie i kwalifikacje członka Rady Nadzorczej AC S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-22Katarzyna RutkowskaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
Email:info@ac.com.pl
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy