pixelg
powołanie członka RN - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

powołanie członka RN

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr32/2019
Data sporządzenia:2019-10-22
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej AC S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako Spółka ) informuje, że w dniu 22.10.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołało Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego.

Odwołując się do Raportu bieżącego nr 25/2019 Spółka informuje, że z uwagi na przedmiotowe powołanie, skład Rady Nadzorczej został uzupełniony do wymaganych 5 członków.

Pan Zenon Andrzej Mierzejewski uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22.10.2019 r. na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej AC S.A. został powołany skład Komitetu Audytu. Ponadto uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Pan Artur Jarosław Laskowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej.

Działalność prowadzona przez Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego poza Spółką nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Pan Zenon Andrzej Mierzejewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w żadnej innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowe informacje na temat nowo wybranego członka Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
CV Zenon Andrzej Mierzejewski.pdfwykształcenie i kwalifikacje członka Rady Nadzorczej AC S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-22Katarzyna RutkowskaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
Email:info@ac.com.pl
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2020-01-07 terminarz raportów
2020-01-02 wyniki Q4.2019
2019-12-30 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2019-12-16 kupno akcji przez IPOPEMA TFI SA
2019-12-11 sprzedaż akcji przez Altus TFI SA
2019-11-08 SA - Q3
2019-10-22 powołanie członka RN
2019-10-22 WZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR