pixelg
powołanie członka zarządu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

powołanie członka zarządu

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr26/2019

Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki od dnia 01.10.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23.09.2019 r. powołała na Członka Zarządu począwszy od dnia 01.10.2019 r. Pana Anatola Timoszuka, powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu.
Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zmieniła liczebność Członków Zarządu AC S.A. obecnej kadencji do 3 osób.

Pan Anatol Timoszuk w okresie 2007-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, w okresie 2008-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie 2011 do dnia 30.09.2019 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Doświadczenie zawodowe:
2013 - do chwili obecnej Park Handlowy Kwadrat S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
2013 do chwili obecnej Farmpasz sp. z o.o. Prezes Zarządu,
2008 do chwili obecnej Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK Prezes Zarządu,
2007 do chwili obecnej AC S.A.:
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (2011 do 30.09.2019 r.),
Przewodniczący Rady Nadzorczej (2008 2011),
Prezes Zarządu (2007 - 2008),
1998 do chwili obecnej WIM sp. z o.o. Prezes Zarządu,
1989 do chwili obecnej jednoosobowa działalność gospodarcza.
2014 2015 November II Anatol Timoszuk i Wspólnicy sp. j. Członek Zarządu,
2012 2014 LS Invest sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej,
03.2011 04.2011 PMB S.A. Prezes Zarządu,
2006 2007 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK Członek Zarządu,
2005 2006 Projekt Elpro 3 sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej,
2004 2013 Farmpasz sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2004 2008 Good Sky Polska sp. z o.o. Prezes Zarządu,
2004 2006 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK Członek Rady Nadzorczej,
2001 2005 BOS S.A. Członek Rady Nadzorczej,
2000 2007 AC Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o. Prezes Zarządu,
1999 2017 TLS S.A. Członek Rady Nadzorczej,
1999 2007 AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. Prezes Zarządu,
1997 - 2014 DEF sp. z o.o. - Prezes Zarządu.

Wykształcenie i kwalifikacje: Pan Anatol Timoszuk posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz ukończył szereg specjalistycznych szkoleń biznesowych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Anatol Timoszuk: wykonuje działalność gospodarczą poza przedsiębiorstwem AC S.A., ale nie jest ona konkurencyjna w stosunku do wykonywanej w przedsiębiorstwie AC S.A., nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu
2019-09-23Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
Email:info@ac.com.pl
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2020-01-07 terminarz raportów
2020-01-02 wyniki Q4.2019
2019-12-30 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2019-12-16 kupno akcji przez IPOPEMA TFI SA
2019-12-11 sprzedaż akcji przez Altus TFI SA
2019-11-08 SA - Q3
2019-10-22 powołanie członka RN
2019-10-22 WZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR