pixelg
powołanie członka zarządu - 2019-09-23 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie członka zarządu - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr26/2019

Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki od dnia 01.10.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23.09.2019 r. powołała na Członka Zarządu począwszy od dnia 01.10.2019 r. Pana Anatola Timoszuka, powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu.
Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zmieniła liczebność Członków Zarządu AC S.A. obecnej kadencji do 3 osób.

Pan Anatol Timoszuk w okresie 2007-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, w okresie 2008-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie 2011 do dnia 30.09.2019 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Doświadczenie zawodowe:
2013 - do chwili obecnej Park Handlowy Kwadrat S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
2013 do chwili obecnej Farmpasz sp. z o.o. Prezes Zarządu,
2008 do chwili obecnej Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK Prezes Zarządu,
2007 do chwili obecnej AC S.A.:
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (2011 do 30.09.2019 r.),
Przewodniczący Rady Nadzorczej (2008 2011),
Prezes Zarządu (2007 - 2008),
1998 do chwili obecnej WIM sp. z o.o. Prezes Zarządu,
1989 do chwili obecnej jednoosobowa działalność gospodarcza.
2014 2015 November II Anatol Timoszuk i Wspólnicy sp. j. Członek Zarządu,
2012 2014 LS Invest sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej,
03.2011 04.2011 PMB S.A. Prezes Zarządu,
2006 2007 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK Członek Zarządu,
2005 2006 Projekt Elpro 3 sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej,
2004 2013 Farmpasz sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2004 2008 Good Sky Polska sp. z o.o. Prezes Zarządu,
2004 2006 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK Członek Rady Nadzorczej,
2001 2005 BOS S.A. Członek Rady Nadzorczej,
2000 2007 AC Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o. Prezes Zarządu,
1999 2017 TLS S.A. Członek Rady Nadzorczej,
1999 2007 AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. Prezes Zarządu,
1997 - 2014 DEF sp. z o.o. - Prezes Zarządu.

Wykształcenie i kwalifikacje: Pan Anatol Timoszuk posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz ukończył szereg specjalistycznych szkoleń biznesowych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Anatol Timoszuk: wykonuje działalność gospodarczą poza przedsiębiorstwem AC S.A., ale nie jest ona konkurencyjna w stosunku do wykonywanej w przedsiębiorstwie AC S.A., nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu
2019-09-23Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
Email:info@ac.com.pl
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2020-05-05 SA - Q1
2020-05-05 zawieszenie rekomendacji zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-04-01 wyniki Q1.2020
2020-03-31 nabycie akcji z transzy 2018 w ramach Programu Motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2020-03-31 zakończenie subskrypcji warrantów serii E
2020-03-16 SA - R
2020-03-04 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy 2,8 zł/akcja
2020-01-07 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy