pixelg
powołanie wiceprezesa zarządu na prezesa zarządu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

powołanie wiceprezesa zarządu na prezesa zarządu

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr24/2019

Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Zmiana stanowiska Katarzyny Rutkowskiej w Zarządzie Spółki od 01.10.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku ( Emitent ) informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym dokonała zmiany stanowiska Katarzyny Rutkowskiej w Zarządzie AC S.A., w ten sposób, że począwszy od dnia 01.10.2019 r. Katarzyna Rutkowska będzie pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Rozwoju. Do dnia 30.09.2019 r. Katarzyna Rutkowska będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

Pani Katarzyna Rutkowska została powołana do Zarządu Spółki w grudniu 2007 r., początkowo na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, od sierpnia 2008 r. do 30.09.2019 r. na stanowisko Prezesa Zarządu, od 01.10.2019 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Rozwoju. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania i finansów.

Doświadczenie zawodowe:
- 2008 do chwili obecnej Prezes Zarządu AC S.A., Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju
- 2016 do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) w Warszawie
- VI XII 2012 BIAZET S.A. w Białymstoku - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- 2007 2008 AC S.A. Doradca Zarządu, Wiceprezes Zarządu
- 2007 Emperia Holding S.A. w Lublinie Dyrektor ds. Rachunkowości Dystrybucji
- 2005 2007 BOS S.A. w Białymstoku Dyrektor Finansowy
- III 2003 - VI 2009 członek Rady Nadzorczej spółki notowanej na GPW w Warszawie - Mispol S.A. z siedzibą w Suwałkach
- 2002 2005 Spółka Doradztwa Podatkowego Andrzej Malec i Wspólnicy sp. z o.o. w Białymstoku menedżer ds. finansowych, likwidator
- 1999 2011 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Zakład Analizy Finansowej i Rachunkowości Zarządczej) nauczyciel akademicki
- 1997 2002 BOS S.A. w Białymstoku asystent ds. controllingu, zastępca gł. księgowego, kontroler finansowy
Wykształcenie i kwalifikacje: Pani Katarzyna Rutkowska posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr wpisu do rejestru 10651), od roku 2011 jest Członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku oraz w latach 2011-2018 była Członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Zarządzie Województwa Podlaskiego. Stale podnosi poziom swojej wiedzy, uczestnicząc w wielu specjalistycznych szkoleniach. Ukończyła Akademię Strategicznego Przywództwa, Management, Personal Leadership Academy roczne programy menedżerskie w ICAN Institute Warszawa sygnowane marką Harvard Business Publishing. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Katarzyna Rutkowska: wykonuje działalność gospodarczą (Kancelaria Biegłego Rewidenta) w ramach której nie wykonuje usług na rzecz innych podmiotów i nie jest ona konkurencyjna w stosunku do wykonywanej w przedsiębiorstwie AC S.A., nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w żadnej innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 10 w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu
2019-09-23Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2020-01-07 terminarz raportów
2020-01-02 wyniki Q4.2019
2019-12-30 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2019-12-16 kupno akcji przez IPOPEMA TFI SA
2019-12-11 sprzedaż akcji przez Altus TFI SA
2019-11-08 SA - Q3
2019-10-22 powołanie członka RN
2019-10-22 WZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR