pixelg
powołanie wiceprezesa zarządu na prezesa zarządu - 2019-09-23 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie wiceprezesa zarządu na prezesa zarządu - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr24/2019

Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Zmiana stanowiska Katarzyny Rutkowskiej w Zarządzie Spółki od 01.10.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku ( Emitent ) informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym dokonała zmiany stanowiska Katarzyny Rutkowskiej w Zarządzie AC S.A., w ten sposób, że począwszy od dnia 01.10.2019 r. Katarzyna Rutkowska będzie pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Rozwoju. Do dnia 30.09.2019 r. Katarzyna Rutkowska będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

Pani Katarzyna Rutkowska została powołana do Zarządu Spółki w grudniu 2007 r., początkowo na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, od sierpnia 2008 r. do 30.09.2019 r. na stanowisko Prezesa Zarządu, od 01.10.2019 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Rozwoju. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania i finansów.

Doświadczenie zawodowe:
- 2008 do chwili obecnej Prezes Zarządu AC S.A., Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju
- 2016 do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) w Warszawie
- VI XII 2012 BIAZET S.A. w Białymstoku - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- 2007 2008 AC S.A. Doradca Zarządu, Wiceprezes Zarządu
- 2007 Emperia Holding S.A. w Lublinie Dyrektor ds. Rachunkowości Dystrybucji
- 2005 2007 BOS S.A. w Białymstoku Dyrektor Finansowy
- III 2003 - VI 2009 członek Rady Nadzorczej spółki notowanej na GPW w Warszawie - Mispol S.A. z siedzibą w Suwałkach
- 2002 2005 Spółka Doradztwa Podatkowego Andrzej Malec i Wspólnicy sp. z o.o. w Białymstoku menedżer ds. finansowych, likwidator
- 1999 2011 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Zakład Analizy Finansowej i Rachunkowości Zarządczej) nauczyciel akademicki
- 1997 2002 BOS S.A. w Białymstoku asystent ds. controllingu, zastępca gł. księgowego, kontroler finansowy
Wykształcenie i kwalifikacje: Pani Katarzyna Rutkowska posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr wpisu do rejestru 10651), od roku 2011 jest Członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku oraz w latach 2011-2018 była Członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Zarządzie Województwa Podlaskiego. Stale podnosi poziom swojej wiedzy, uczestnicząc w wielu specjalistycznych szkoleniach. Ukończyła Akademię Strategicznego Przywództwa, Management, Personal Leadership Academy roczne programy menedżerskie w ICAN Institute Warszawa sygnowane marką Harvard Business Publishing. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Katarzyna Rutkowska: wykonuje działalność gospodarczą (Kancelaria Biegłego Rewidenta) w ramach której nie wykonuje usług na rzecz innych podmiotów i nie jest ona konkurencyjna w stosunku do wykonywanej w przedsiębiorstwie AC S.A., nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w żadnej innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 10 w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu
2019-09-23Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy