pixelg
sprzedaż akcji przez Altus TFI SA - 2019-12-11 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez Altus TFI SA - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr33/2019

Data sporządzenia: 2019-12-11
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
obniżenie udziału funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako AC S.A. lub Spółka ) informuje, że otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako ALTUS TFI S.A. ) zawiadomienie o obniżeniu udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. poniżej 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. oraz w kapitale zakładowym, w wyniku zmniejszenia dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów, na skutek przejęcia przez Ipopema TFI S.A. w dniu 10 grudnia 2019 r. zarządzania funduszem WASKULIT FIZ.

Bezpośrednio przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 707 151 akcji Spółki, stanowiących 7,16% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. oraz w kapitale zakładowym, posiadaczem wszystkich wyżej wymienionych 707 151 akcji Spółki jest fundusz WASKULIT FIZ.

Po dokonaniu transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. nie posiadają akcji Spółki.

Ogólna liczba akcji AC S.A. oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 9.878.783.

ALTUS TFI S.A. poinformował, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki, oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) wyżej powoływanej ustawy, a także brak jest instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) wyżej powoływanej ustawy.
Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-11Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
Email:info@ac.com.pl
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy