uzupełnienie RB dot. powołania RN - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

UZUPEŁNIENIE RB DOT. POWOŁANIA RN

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2019K

Data sporządzenia: 2019-05-22
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
korekta raportu bieżącego nr 21/2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako Spółka ) koryguje raport bieżący nr 21/2019 Powołanie Rady Nadzorczej AC S.A. z dnia 17 maja 2019 r. poprzez uzupełnienie jego treści o następujące informacje:

Działalność prowadzona przez członków Rady Nadzorczej poza Spółką nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w żadnej innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.
Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-22Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2019-08-09 SA - P
2019-07-02 wyniki I półrocze 2019
2019-06-11 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego
2019-05-22 uzupełnienie RB dot. powołania RN
2019-05-17 powołanie RN
2019-05-17 wypłata dywidendy 3,94 zł/akcja
2019-05-17 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 3,94 zł/akcja, powołanie RN, zmiana statutu
2019-05-17 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d