WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 3,94 zł/akcja, powołanie RN, zmiana statutu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WZ - PODJĘTE UCHWAŁY: WYPŁATA DYWIDENDY 3,94 ZŁ/AKCJA, POWOŁANIE RN, ZMIANA STATUTU

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2019
Data sporządzenia:2019-05-17
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 17.05.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako Spółka ) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.05.2019 r. (ZWZ), wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby akcji z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów za , przeciw i wstrzymujących się .

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r. oraz sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 6-9 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości Raportem okresowym w dniu 12 marca 2019 r.

Spółka nadto informuje, iż w ramach obrad ZWZ do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, oraz nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Treść uchwał ZWZ AC S.A. z dnia 17.05.2019.pdfTreść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-17Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2019-08-09 SA - P
2019-07-02 wyniki I półrocze 2019
2019-06-11 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego
2019-05-22 uzupełnienie RB dot. powołania RN
2019-05-17 powołanie RN
2019-05-17 wypłata dywidendy 3,94 zł/akcja
2019-05-17 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 3,94 zł/akcja, powołanie RN, zmiana statutu
2019-05-17 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d