pixelg
WZ - wykaz akcjonariuszy - 2019-10-22 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wykaz akcjonariuszy - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2019

Data sporządzenia: 2019-10-22
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A. 22.10.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako Spółka ) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej jako NWZ ), które odbyło się w dniu 22.10.2019 r. dysponowali łącznie 3.203.422 akcjami/głosami. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 22.10.2019 r. byli:

- WIM sp. z o.o. posiadający 757.799 akcji/głosów, co stanowiło 23,66% liczby głosów na tym NWZ oraz 7,67% ogólnej liczby głosów,
- Nationale-Nederlanden OFE posiadający 518.000 akcji/głosów, co stanowiło 16,17% liczby głosów na tym NWZ oraz 5,25% ogólnej liczby głosów,
- December Plus sp. z o.o. posiadający 462.594 akcji/głosów, co stanowiło 13,32% liczby głosów na tym NWZ oraz 4,68% ogólnej liczby głosów,
- Mateusz Żochowski posiadający 279.105 akcji/głosów, co stanowiło 8,71% liczby głosów na tym NWZ oraz 2,83% ogólnej liczby głosów,
- Halina Gizela Mierzejewska posiadająca 219.191 akcji/głosów, co stanowiło 6,84% liczby głosów na tym NWZ oraz 2,22% ogólnej liczby głosów
- Zenon Andrzej Mierzejewski posiadający 215.298 akcji/głosów, co stanowiło 6,72% liczby głosów na tym NWZ oraz 2,18% ogólnej liczby głosów,
- Dorota Elżbieta Laskowska posiadająca 183.000 akcji/głosów, co stanowiło 5,71% liczby głosów na tym NWZ oraz 1.85% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez AC S.A. wynosi 9.878.783 i jest równa liczbie głosów wynikającej z tych akcji.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-22Katarzyna RutkowskaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
Email:info@ac.com.pl
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy