pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekt uchwał - 2019-09-26 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekt uchwał - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr27/2019
Data sporządzenia:2019-09-26
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 22.10.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku:

I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH ) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

na 22 października 2019 roku, na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
7. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 KSH, oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA AC S.A. na 22.10.2019.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz szczegółowe warunki uczestnictwa
Projekty uchwał na NWZ.pdfProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-26Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu
2019-09-26Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
Email:info@ac.com.pl
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2020-08-10 SA-P
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-29 opinia RN dot. propozycji zarządu w sprawie podziału zysku
2020-07-29 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-07-01 wyniki I półrocze 2020
2020-05-05 SA - Q1
2020-05-05 zawieszenie rekomendacji zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-04-01 wyniki Q1.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy