pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekt uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - zwołanie walnego, projekt uchwał

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr27/2019
Data sporządzenia:2019-09-26
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 22.10.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku:

I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH ) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

na 22 października 2019 roku, na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
7. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 KSH, oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA AC S.A. na 22.10.2019.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz szczegółowe warunki uczestnictwa
Projekty uchwał na NWZ.pdfProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-26Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu
2019-09-26Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
Email:info@ac.com.pl
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2020-01-07 terminarz raportów
2020-01-02 wyniki Q4.2019
2019-12-30 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2019-12-16 kupno akcji przez IPOPEMA TFI SA
2019-12-11 sprzedaż akcji przez Altus TFI SA
2019-11-08 SA - Q3
2019-10-22 powołanie członka RN
2019-10-22 WZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR