zmiana rekomendacji RN w sprawie wypłaty dywidendy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZMIANA REKOMENDACJI RN W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2019

Data sporządzenia: 2019-04-17
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Zmiana rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 11.03.2019 r., AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako Spółka ) informuje, że w dniu 17.04.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany swojej rekomendacji co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 z 3,00 zł na 1 akcję, w wyniku czego Rada Nadzorcza postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w kwocie 3,94 zł na 1 akcję.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-17Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2019-08-09 SA - P
2019-07-02 wyniki I półrocze 2019
2019-06-11 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego
2019-05-22 uzupełnienie RB dot. powołania RN
2019-05-17 powołanie RN
2019-05-17 wypłata dywidendy 3,94 zł/akcja
2019-05-17 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 3,94 zł/akcja, powołanie RN, zmiana statutu
2019-05-17 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d