pixelg
likwidacja spółki zależnej - 2020-01-13 - HYDROPRESS SE (AERFINANC)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

likwidacja spółki zależnej - komunikat spółki HYDROPRESS SE (AERFINANC) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2020

Data sporządzenia: 2020-01-13
Skrócona nazwa emitenta
HYDROPRESS SE
Temat
Likwidacja spółki Zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Administrująca Hydropress SE informuje, iż w dniu 13 stycnia 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zależnej Hydropress Parts sp. z o.o.. Na Zgromadzeniu podjęto uchwałę dotyczącą rozwiązania spółki zależnej i rozpoczęciu procedury likwidacji spółki. Działalność operacyjna prowadzonej przez Hydropress Parts sp. z o.o. będzie kontynuowana bezpośrednio przez Emitenta. Środki pozyskane z likwidacji będą reinwestowane w nowe innowacyjne projekty zgodnie z zasadami właściwymi dla działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-13Bartłomiej HerodeckiDyrektor Wykonawczy


Nazwa jednostki:HYDROPRESS SE
Nazwa skrócona jednoskti:HYDROPRESS SE
Adres:Rakowiecka 34 lok.2, 02-532 Warszawa
Telefon:+48 22 609 20 13
Email:inwestorzy@hs-system.pl
www:www.hs-system.pl
NIP:522-303-43-98
REGON:362124470

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Hydropress SE
AERFINANC
2020-09-14 stanowisko Rady Administrującej
2020-09-09 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-09-09 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 zmiana terminu publikacji SA-Q2
2020-08-13 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-08-13 przyjęcie propozycji układowych przez podmiot zależny
2020-07-31 SA-R i SA-RS
2020-07-29 likwidacja spółki zależnej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy