pixelg
SA - PSr - 2019-08-06 - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALIOR)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALIOR) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-08-06
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-232WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska38D
(ulica)(numer)
22 555 22 2222 555 23 23
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@alior.plwww.aliorbank.pl
(e-mail)(www)
107-001-07-31141387142
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Wynik z tytułu odsetek1 632 2951 500 940380 666354 037
Wynik z tytułu opłat i prowizji328 785347 46976 67681 960
Wynik handlowy i pozostały71 416114 39816 65526 984
Wynik z odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw-777 251-482 823-181 262-113 887
Koszty działania -905 955-886 253-211 277-209 047
Zysk brutto239 089490 83055 758115 775
Zysk netto157 799354 29336 80083 570
Przepływy pieniężne netto353 235415 79482 37898 076
Należności od klientów56 664 31452 433 74513 326 50812 021 677
Zobowiązania wobec klientów64 885 84559 645 17415 260 07613 675 067
Kapitał własny6 654 0016 135 0341 564 9111 406 602
Aktywa razem77 058 38870 337 25818 122 85716 126 481
Wybrane wskaźniki
Zysk na jedną akcję zwykłą 1,212,740,280,65
Współczynnik wypłacalności 15,84%15,27%15,84%15,27%
Tier 112,92%12,05%12,92%12,05%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe Grupa Alior Bank 20190630.pdfSprawozdanie finansowe Grupa Alior Bank 20190630
Alior Bank_Raport_z_przegladu_SSF_30062019_PL.pdfAlior Bank_Raport_z_przegladu_SSF_30062019_PL
Alior Bank_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL.pdfAlior Bank_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL
Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze 2019
Financial Report of Alior Bank Group 20190630.pdfFinancial Report of Alior Bank Group 20190630
Alior Bank_Raport_z_przegladu_SSF_30062019_ENG.pdfAlior Bank_Raport_z_przegladu_SSF_30062019_ENG
Alior Bank_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_ENG.pdfAlior Bank_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_ENG
The Management Boards Report of Alior Bank S.A. for 1H 2019.pdfThe Management Boards Report of Alior Bank S.A. for 1H 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-06Krzysztof BachtaPrezes Zarządu
2019-08-06Tomasz BiłousWiceprezes Zarządu
2019-08-06Marcin JaszczukWiceprezes Zarządu
2019-08-06Seweryn KowalczykWiceprezes Zarządu
2019-08-06Mateusz PoznańskiWiceprezes Zarządu
2019-08-06Agata StrzeleckaWiceprezes Zarządu
2019-08-06Marek SzcześniakWiceprezes Zarządu
2019-08-06Dariusz SzwedWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ALIOR BANK S.A.
Adres:Łopuszańska 38D, 02-232 WARSZAWA
Telefon:22 555 22 22
Fax:22 555 23 23
Email:relacje.inwestorskie@alior.pl
www:www.aliorbank.pl
NIP:107-001-07-31
REGON:141387142

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Alior Bank SA
ALIOR
2020-05-31 korekta numeru raportu bieżącego 29/2020
2020-05-29 wpływ epidemii koronawirusa na działalność finansową grupy
2020-05-21 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-21 powołanie członków RN
2020-05-21 WZ - podjęte uchwały: powołanie członków Rn, zmiana statutu
2020-05-20 rezygnacje członków RN
2020-05-18 WZ - projekty uchwał
2020-05-18 rezygnacja członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy