pixelg
WZ - podjęte uchwały: podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję serii I - 2016-05-05 - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALIOR)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję serii I - komunikat spółki ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALIOR) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2016
Data sporządzenia:2016-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dniu 5 maja 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. ( Bank , Spółka ) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 5 maja 2016 r.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę nr 3/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji serii I w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej. Stanowi to spełnienie jednego z warunków przewidzianych w umowie sprzedaży i podziału dotyczącej nabycia przez Bank działalności wydzielanej Banku BPH S.A. zawartej w dniu 31 marca 2016 r. pomiędzy Bankiem a GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Prezes Zarządu Banku złożył oświadczenie, iż zamiarem Zarządu Banku jest skorzystanie z przewidzianego w uchwale nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji, w taki sposób, że iloczyn ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji nie przekroczy kwoty 2.200.000.000 zł odpowiadającej zakładanym wpływom z oferty publicznej. Oznacza to, że wpływy z oferty akcji nowej emisji nie przekroczą kwoty 2.200.000.000 zł.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 § 5 ust. 1 pkt 4 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Tresc_uchwal_podjetych_NWZ_Alior_Banku_5_maja_2016.pdfTreść podjętych uchwał
EGM_resolutions_Alior Bank_5 May_2016.pdfEGM resolutions
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-05Piotr BystrzanowskiDyrektor DRI


Nazwa jednostki:ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ALIOR BANK S.A.
Adres:Łopuszańska 38D, 02-232 WARSZAWA
Telefon:22 555 22 22
Fax:22 555 23 23
Email:relacje.inwestorskie@alior.pl
www:www.aliorbank.pl
NIP:107-001-07-31
REGON:141387142

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Alior Bank SA
ALIOR
2020-03-26 wpływ skutków COVID-19 na działalność grupy
2020-03-09 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-03-06 kupno akcji przez wiceprezesów zarządu
2020-03-06 kupno akcji przez prezesa i członka zarządu
2020-02-28 strategia na lata 2020-2022
2020-02-28 SA-R
2020-02-28 SA-RS
2020-02-21 zwiększenie rezerwy związanej z przedterminowymi spłatami kredytów detalicznych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy