WZ - podjęte uchwały: podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję serii I - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

WZ - podjęte uchwały: podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję serii I

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2016
Data sporządzenia:2016-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dniu 5 maja 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. ( Bank , Spółka ) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 5 maja 2016 r.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę nr 3/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji serii I w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej. Stanowi to spełnienie jednego z warunków przewidzianych w umowie sprzedaży i podziału dotyczącej nabycia przez Bank działalności wydzielanej Banku BPH S.A. zawartej w dniu 31 marca 2016 r. pomiędzy Bankiem a GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Prezes Zarządu Banku złożył oświadczenie, iż zamiarem Zarządu Banku jest skorzystanie z przewidzianego w uchwale nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji, w taki sposób, że iloczyn ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji nie przekroczy kwoty 2.200.000.000 zł odpowiadającej zakładanym wpływom z oferty publicznej. Oznacza to, że wpływy z oferty akcji nowej emisji nie przekroczą kwoty 2.200.000.000 zł.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 § 5 ust. 1 pkt 4 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Tresc_uchwal_podjetych_NWZ_Alior_Banku_5_maja_2016.pdfTreść podjętych uchwał
EGM_resolutions_Alior Bank_5 May_2016.pdfEGM resolutions
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-05Piotr BystrzanowskiDyrektor DRI


Nazwa jednostki:ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ALIOR BANK S.A.
Adres:Łopuszańska 38D, 02-232 WARSZAWA
Telefon:22 555 22 22
Fax:22 555 23 23
Email:relacje.inwestorskie@alior.pl
www:www.aliorbank.pl
NIP:107-001-07-31
REGON:141387142

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d