pixelg
decyzja KNF w sprawie nałożenia kar pieniężnych i sankcji administracyjnych - 2020-02-05 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

decyzja KNF w sprawie nałożenia kar pieniężnych i sankcji administracyjnych - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2020

Data sporządzenia: 2020-02-05
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Otrzymanie decyzji KNF w sprawie nałożenia kar pieniężnych i sankcji administracyjnych na ALTUS TFI
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. oraz nr 50/2019 z dnia 18 września 2019 r., Zarząd spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także Spółka lub ALTUS TFI ), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 5 lutego 2020 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (dalej KNF ) z dnia 4 lutego 2020 r. o sygn. DFF-FIZ.456.4.2018.WZ, na podstawie której KNF nałożyła na ALTUS TFI następujące sankcje administracyjne:
I. Karę pieniężną w wysokości 5 000 000 złotych za:
- naruszenie art. 48 ust. 2a pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dalej: ustawa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, ze zm.) poprzez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi: Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności, Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 2 (obecnie: Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 2 w likwidacji), Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, PROTEGAT 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Universe 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Universe Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym i GetBack Windykacji Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (obecnie Grom Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.
- naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez Towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.
II. Karę pieniężną w wysokości 2 000 000 złotych za:
- naruszenie przez Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 (obecnie: Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 2 w likwidacji), Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, i Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859) oraz postanowień statutu w zakresie wyceny aktywów wyżej wymienionych funduszy.
III. Sankcję administracyjną w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z ustaleniem, że opisane powyżej naruszenia przepisów ustawy są rażące.
Sankcji administracyjnej opisanej w pkt. III powyżej Komisja nadała rygor natychmiastowej wykonalności.

ALTUS TFI informuje, iż kwestionuje zasadność zarzutów stawianych przez KNF i będzie podejmował właściwe środki odwoławcze od decyzji KNF. W związku z faktem, iż decyzji KNF w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych nadano rygor natychmiastowej wykonalności informujemy, że od dnia 5 lutego 2020 roku fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez ALTUS reprezentowane będą przez depozytariuszy tych funduszy, a ALTUS przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 Ustawy, a tym samym traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.
Jednocześnie informujemy, że ALTUS będzie podejmować wszelkie działania, aby chronić swoje dobre imię.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-05Bogusław GalewskiCzłonek Zarządu
2020-02-05Remigiusz ZalewskiProkurent


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Altus TFI SA
ALTUSTFI
2020-04-03 powołanie wiceprzewodniczącego RN oraz zmiana składu Komitetu ds. Wynagrodzeń
2020-03-23 sprzedaż akcji przez Piotra Osieckiego
2020-03-16 kupno akcji własnych
2020-03-04 ogłoszenie oferty skupu akcji własnych
2020-03-04 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2020-03-03 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-02-27 WZ - podjęte uchwały: skup akcji własnych
2020-02-27 rezygnacja członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy