pixelg
WZ - wniosek akcjonariusza o zwołanie walnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - wniosek akcjonariusza o zwołanie walnego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020

Data sporządzenia:2020-01-22
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Otrzymanie wniosku Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Spółka lub ALTUS TFI ) informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 r. Spółka otrzymała od funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., tj:

- QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- QUERCUS Parasolowy SFIO Subfundusz QUERCUS Agresywny,

które posiadają łącznie 2.712.947 akcji Spółki, co stanowi 5,88 % kapitału zakładowego ALTUS TFI, na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w pierwszym możliwym terminie od dnia otrzymania niniejszego żądania, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
6. Poniesienie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje wniosek Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariuszy.

W związku z wystosowanym przez Akcjonariuszy żądaniem, Zarząd Emitenta, działając zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, w pierwszym możliwym terminie dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Załączniki
PlikOpis
20200121_wniosek_NWZ.pdfWniosek akcjonariuszy
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-22Andrzej LadkoPrezes Zarządu
2020-01-22Remigiusz ZalewskiProkurent


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR