pixelg
WZ - wniosek akcjonariusza o zwołanie walnego - 2020-01-22 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wniosek akcjonariusza o zwołanie walnego - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020

Data sporządzenia:2020-01-22
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Otrzymanie wniosku Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Spółka lub ALTUS TFI ) informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 r. Spółka otrzymała od funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., tj:

- QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- QUERCUS Parasolowy SFIO Subfundusz QUERCUS Agresywny,

które posiadają łącznie 2.712.947 akcji Spółki, co stanowi 5,88 % kapitału zakładowego ALTUS TFI, na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w pierwszym możliwym terminie od dnia otrzymania niniejszego żądania, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
6. Poniesienie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje wniosek Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariuszy.

W związku z wystosowanym przez Akcjonariuszy żądaniem, Zarząd Emitenta, działając zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, w pierwszym możliwym terminie dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Załączniki
PlikOpis
20200121_wniosek_NWZ.pdfWniosek akcjonariuszy
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-22Andrzej LadkoPrezes Zarządu
2020-01-22Remigiusz ZalewskiProkurent


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Altus SA
ALTUSTFI
2020-09-17 korekta oczywistej omyłki pisarskiej w Rb nr 42/2020
2020-09-17 skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
2020-09-14 doręczenie pozwu o zapłatę
2020-09-04 nabycie akcji podmiotu zależnego
2020-08-31 SA - P i SA - PS
2020-08-25 wyniki za I półrocze 2020
2020-08-25 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-08-14 akcje w posiadaniu Piotra Osieckiego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy