pixelg
przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi - 2020-01-15 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2020

Data sporządzenia: 2020-01-15
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 54/2019 z dnia 21 października 2019 r. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ALTUS TFI ) informuje, że w dniu 15 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany statutu funduszu OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej Fundusz ), zgodnie z którymi towarzystwem zarządzającym Funduszem jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Rockbridge TFI ). Tym samym spełnione zostały przesłanki określone w umowie o przejęcie zarządzania Funduszem zawartej pomiędzy ALTUS TFI a Rockbridge TFI oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania Funduszami.

ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI.

W ocenie Zarządu ALTUS TFI przeniesienie zarządzania Funduszami pozwala ograniczyć ryzyko regulacyjne dla uczestników Funduszy. W tym kontekście Zarząd ALTUS TFI uznaje, iż przeniesienie zarządzania Funduszami pozostaje w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-15Bogusław GalewskiCzłonek Zarządu
2020-01-15Maciej FilawskiProkurent


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Altus TFI SA
ALTUSTFI
2020-03-23 sprzedaż akcji przez Piotra Osieckiego
2020-03-16 kupno akcji własnych
2020-03-04 ogłoszenie oferty skupu akcji własnych
2020-03-04 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2020-03-03 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-02-27 WZ - podjęte uchwały: skup akcji własnych
2020-02-27 rezygnacja członka RN
2020-02-25 opinia RN dot. uchwał NWZA w dniu 27 lutego 2020 r.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy