pixelg
rozpoczęcie czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego do Rockbridge TFI - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

rozpoczęcie czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego do Rockbridge TFI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr54/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.
Temat


informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także Spółka lub ALTUS TFI ) informuje, iż w dniu 21 października 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę (dalej Uchwała ) w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez ALTUS TFI do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Rockbridge TFI ). Zgodnie z podjętą Uchwałą czynności dotyczyć będą OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1038, zwanego dalej Funduszem .
Planuje się, że przeniesienie zarządzania Funduszem na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355; dalej: Ustawa ).
Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, przyjmuje się, ze wejście w życie zmian statutu i przeniesienie zarządzania Funduszem powinno nastąpić w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.
Należy podkreślić, iż Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od ALTUS TFI.
ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI.
W ocenie Zarządu ALTUS TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników Funduszu. W tym kontekście Zarząd ALTUS TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszu, jak również akcjonariuszy ALTUS TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętym funduszem będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy ALTUS TFI.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-10-21Andrzej LadkoPrezes Zarządu


2019-10-21Bogusław GalewskiCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR