pixelg
rozpoczęcie czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego do Rockbridge TFI - 2019-10-21 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rozpoczęcie czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego do Rockbridge TFI - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr54/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.
Temat


informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także Spółka lub ALTUS TFI ) informuje, iż w dniu 21 października 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę (dalej Uchwała ) w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez ALTUS TFI do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Rockbridge TFI ). Zgodnie z podjętą Uchwałą czynności dotyczyć będą OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1038, zwanego dalej Funduszem .
Planuje się, że przeniesienie zarządzania Funduszem na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355; dalej: Ustawa ).
Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, przyjmuje się, ze wejście w życie zmian statutu i przeniesienie zarządzania Funduszem powinno nastąpić w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.
Należy podkreślić, iż Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od ALTUS TFI.
ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI.
W ocenie Zarządu ALTUS TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników Funduszu. W tym kontekście Zarząd ALTUS TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszu, jak również akcjonariuszy ALTUS TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętym funduszem będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy ALTUS TFI.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-10-21Andrzej LadkoPrezes Zarządu


2019-10-21Bogusław GalewskiCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy