pixelg
terminarz raportów - 2020-01-13 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020

Data sporządzenia: 2020-01-13
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ( Spółka ) informuje o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2020 zgodnie z poniższym harmonogramem:

1.skonsolidowany raport roczny za 2019 r. 20 kwietnia 2020 r.
2.jednostkowy raport roczny za 2019 r. 20 kwietnia 2020 r.
3.rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. 11 maja 2020 r.
4.rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. 28 sierpnia 2020 r.
5.rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. 13 listopada 2020 r.

Spółka oświadcza, że na podstawie § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757; dalej Rozporządzenie ), Spółka, jako jednostka dominująca, nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych w 2020 r. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać kwartalne informacje finansowe, sporządzone zgodnie z MSR, zawierające informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia.
Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego,  tylko skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania.
Ponadto, Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku, zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 80 ust. 1 w zw. z § 79 ust. 1, § 79 ust. 5 oraz § 79 ust. 7,  § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-13Bogusław GalewskiCzłonek Zarządu
2020-01-13Maciej FilawskiProkurent


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Altus TFI SA
ALTUSTFI
2020-03-23 sprzedaż akcji przez Piotra Osieckiego
2020-03-16 kupno akcji własnych
2020-03-04 ogłoszenie oferty skupu akcji własnych
2020-03-04 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2020-03-03 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-02-27 WZ - podjęte uchwały: skup akcji własnych
2020-02-27 rezygnacja członka RN
2020-02-25 opinia RN dot. uchwał NWZA w dniu 27 lutego 2020 r.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy