pixelg
terminarz raportów - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

terminarz raportów

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2019

Data sporządzenia: 2019-07-29
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Rozporządzenie ) Zarząd AMBRA S.A. informuje niniejszym o terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 obejmującym okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.:
- Raport roczny za rok 2018/2019 w dniu 19 września 2019 roku, - Raport roczny skonsolidowany za rok 2018/2019 w dniu 19 września 2019 roku,
- Raport kwartalny skonsolidowany za pierwszy kwartał roku 2019/2020 w dniu 13 listopada 2019 roku,
- Raport półroczny skonsolidowany za pierwsze półrocze roku 2019/2020 w dniu 24 lutego 2020 roku, - Raport kwartalny skonsolidowany za trzeci kwartał roku 2019/2020 w dniu 13 maja 2020 roku. Zarząd AMBRA S.A. informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia AMBRA S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz że zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie sporządzany odrębny jednostkowy raport półroczny za pierwsze półrocze roku 2019/2020.
Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2019/2020 oraz za drugi kwartał roku obrotowego 2019/2020.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-29Robert OgórPrezes Zarządu
2019-07-29Piotr KaźmierczakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AMBRA S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:AMBRA
Adres:Puławska 336, 02-819 Warszawa
Telefon:022 5663300
Fax:022 5663303
Email:warszawa@ambra.com.pl
www:www.ambra.com.pl
NIP:9180000755
REGON:006054698

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ambra SA
AMBRA
2019-11-20 wybór audytora
2019-11-13 SA-QSr3
2019-10-28 rozwiązanie umowy z audytorem
2019-10-17 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,7 zł/akcja, powołanie RN
2019-10-17 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-10-16 wypłata dywidendy 0,7 zł/akcja
2019-09-19 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-09-19 SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR