pixelg
terminarz raportów - 2019-07-29 - AMBRA S.A. (AMBRA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki AMBRA S.A. (AMBRA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2019

Data sporządzenia: 2019-07-29
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Rozporządzenie ) Zarząd AMBRA S.A. informuje niniejszym o terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 obejmującym okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.:
- Raport roczny za rok 2018/2019 w dniu 19 września 2019 roku, - Raport roczny skonsolidowany za rok 2018/2019 w dniu 19 września 2019 roku,
- Raport kwartalny skonsolidowany za pierwszy kwartał roku 2019/2020 w dniu 13 listopada 2019 roku,
- Raport półroczny skonsolidowany za pierwsze półrocze roku 2019/2020 w dniu 24 lutego 2020 roku, - Raport kwartalny skonsolidowany za trzeci kwartał roku 2019/2020 w dniu 13 maja 2020 roku. Zarząd AMBRA S.A. informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia AMBRA S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz że zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie sporządzany odrębny jednostkowy raport półroczny za pierwsze półrocze roku 2019/2020.
Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2019/2020 oraz za drugi kwartał roku obrotowego 2019/2020.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-29Robert OgórPrezes Zarządu
2019-07-29Piotr KaźmierczakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AMBRA S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:AMBRA
Adres:Puławska 336, 02-819 Warszawa
Telefon:022 5663300
Fax:022 5663303
Email:warszawa@ambra.com.pl
www:www.ambra.com.pl
NIP:9180000755
REGON:006054698

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ambra SA
AMBRA
2020-06-03 sprzedaż akcji przez podmiot powiązany
2020-05-29 sprzedaż akcji przez członka RN
2020-05-13 SA - QSr3
2020-03-31 wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność grupy
2020-02-24 SA - PSr
2019-11-20 wybór audytora
2019-11-13 SA-QSr3
2019-10-28 rozwiązanie umowy z audytorem

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy