pixelg
wybór audytora - 2018-12-05 - AMBRA S.A. (AMBRA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wybór audytora - komunikat spółki AMBRA S.A. (AMBRA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2018

Data sporządzenia: 2018-12-05
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Wybór audytora
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AMBRA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu w dniu 5 grudnia 2018 roku przez Radę Nadzorczą AMBRA S.A. uchwały w sprawie wyboru audytora. Uchwała została podjęta w trybie obiegowym.
W uchwale tej Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu wybrała Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73, jako audytora odpowiedzialnego za zbadanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku oraz za przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za okres od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Spółka nie korzystała wcześniej z usług wyżej wskazanego biegłego rewidenta.
Wybór Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. na mocy powołanej powyżej uchwały Rady Nadzorczej nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-05Robert OgórPrezes Zarządu
2018-12-05Piotr KaźmierczakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AMBRA S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:AMBRA
Adres:Puławska 336, 02-819 Warszawa
Telefon:022 5663300
Fax:022 5663303
Email:warszawa@ambra.com.pl
www:www.ambra.com.pl
NIP:9180000755
REGON:006054698

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ambra SA
AMBRA
2020-06-03 sprzedaż akcji przez podmiot powiązany
2020-05-29 sprzedaż akcji przez członka RN
2020-05-13 SA - QSr3
2020-03-31 wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność grupy
2020-02-24 SA - PSr
2019-11-20 wybór audytora
2019-11-13 SA-QSr3
2019-10-28 rozwiązanie umowy z audytorem

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy