pixelg
zakup akcji przez prezesa - 2020-02-21 - ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA (ANALIZY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zakup akcji przez prezesa - komunikat spółki ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA (ANALIZY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2020
Data sporządzenia:2020-02-21
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. (dalej Emitent , Spółka ) informuje, iż w dniu 21 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. (Rozporządzenie MAR), informujące o nabyciu przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta akcji spółki Analizy Online S.A.
W związku z powyższym, w załączeniu Spółka przekazuje:
- treść powiadomienia otrzymanego w dniu 21 lutego 2020 roku od Pana Przemysława Szalbierz, osoby pełniącej obowiązki zarządcze (Wiceprezes Zarządu Emitenta) o dokonaniu przez niego w dniu 20 lutego 2020 roku transakcji nabycia akcji Spółki.

Załączniki
PlikOpis
ESPI_3_2020 PS Kupno 2020-02-20.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-21Michał DuniecPrezes Zarządu
2020-02-21Przemysław SzalbierzWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ANALIZY ONLINE S.A.
Adres:Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
Telefon:+48 22 431 82 93
Fax:+48 22 431 82 93
Email:info@analizy.pl
www:www.analizy.pl
NIP:113-22-71-535
REGON:016419531

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy