pixelg
dokonanie odpisu i wstępne wyniki za Q3.2019 - 2019-11-08 - APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (APSENERGY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

dokonanie odpisu i wstępne wyniki za Q3.2019 - komunikat spółki APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (APSENERGY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2019

Data sporządzenia: 2019-11-08
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Informacja o dokonaniu odpisu i wstępne wyniki finansowe za 3 kwartały 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 3 kwartały 2019 roku Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje, iż podjął decyzję o odniesieniu w koszty z tytułu aktualizacji należności Grupy Kapitałowej Emitenta kwoty 3,2 mln zł. Wymienione należności prawie w całości są dochodzone na drodze sądowej.
W związku z podjęciem decyzji o dokonaniu odpisu wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartały 2019 roku kształtują się następująco:
- przychody ze sprzedaży: 84,6 mln zł
- strata z działalności operacyjnej: -0,005 mln zł
- wynik EBITDA: 2,3 mln zł - strata netto: -0,9 mln zł

Dla porównania wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartały 2018 roku były następujące:
- przychody ze sprzedaży: 80,8 mln zł
- zysk z działalności operacyjnej: 5,6 mln zł
- wynik EBITDA: 7,6 mln zł - zysk netto: 1,5 mln zł

Wzrost przychodów wynikał ze zwiększenia sprzedaży na rynku krajowym przy jednoczesnym utrzymaniu jej poziomu na rynkach zagranicznych. W strukturze sprzedażowej utrzymany został wzrost udziału nowych grup produktowych charakteryzujących się niższą marżowością.
Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za 3 kwartały 2019 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2019 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08Piotr SzewczykPrezes Zarządu
2019-11-08Paweł SzumowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:APS ENERGIA S.A.
Adres:Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 762 00 00
Fax:+48 22 762 00 01
www:www.apsenergia.pl
NIP:125-11-78-954
REGON:017370070

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy