pixelg
podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019

Data sporządzenia: 2019-10-15
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APS Energia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 października 2019 r. zostały zakończone negocjacje i podpisane finalne brzmienie treści umowy (Umowa) pomiędzy OOO APS Energia Rus (spółka w 100% zależna od APS Energia S.A.), a AO Zavod Invertor na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego dla dwóch bloków elektrowni atomowej. O negocjacjach dotyczących zawarcia Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Łączna wartość kontraktu wynosi 22,8 mln zł netto (27,3 mln zł brutto; według średniego kursu rubla ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień podpisania Umowy). Umowa przewiduje dostawy urządzeń w dwóch etapach, o wartości 11,2 mln zł netto każdy. Termin pierwszej dostawy i głównej płatności za pierwszy etap przypada odpowiednio na luty i czerwiec 2022 roku, a drugiej dostawy i głównej płatności za drugi etap odpowiednio na styczeń i maj 2023 roku. Finalizacja prac związanych z podłączeniem, uruchomieniem i próbnym rozruchem (o wartości po 150 tys. zł netto dla każdego bloku) ma nastąpić odpowiednio w 2024 i 2025 roku.
OOO APS Energia Rus udzieli AO Zavod Invertor gwarancji jakości na towary będące przedmiotem dostawy na okres 36 miesięcy od daty oddania każdego z bloków, tj. odpowiednio do marca 2029 roku i września 2030 roku. Umowa umożliwia nabywcy m.in. nałożenie kar umownych w wysokości do 0,06% wartości opóźnionych dostaw za każdy dzień oraz do 10% ceny dostaw nie spełniających wymogów Umowy. Zabezpieczeniem roszczeń związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy będzie kaucja na kwotę stanowiącą 10% wartości brutto Umowy oraz bankowa gwarancja rękojmi na 36 miesięczny okres gwarancji na kwotę stanowiącą 5% wartości brutto Umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-15Piotr SzewczykPrezes Zarządu
2019-10-15Paweł SzumowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:APS ENERGIA S.A.
Adres:Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 762 00 00
Fax:+48 22 762 00 01
www:www.apsenergia.pl
NIP:125-11-78-954
REGON:017370070

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
APS Energia SA
APSENERGY
2020-01-21 terminarz raportów
2019-12-03 podpisanie przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Jekaterenburgu
2019-11-14 SA-QS3
2019-11-08 dokonanie odpisu i wstępne wyniki za Q3.2019
2019-10-15 podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego
2019-09-24 negocjacje w sprawie zawarcia umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego
2019-08-30 SA - PSr
2019-08-27 wyniki I półrocze 2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR