pixelg
podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego - 2019-10-15 - APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (APSENERGY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego - komunikat spółki APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (APSENERGY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019

Data sporządzenia: 2019-10-15
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APS Energia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 października 2019 r. zostały zakończone negocjacje i podpisane finalne brzmienie treści umowy (Umowa) pomiędzy OOO APS Energia Rus (spółka w 100% zależna od APS Energia S.A.), a AO Zavod Invertor na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego dla dwóch bloków elektrowni atomowej. O negocjacjach dotyczących zawarcia Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 24 września 2019 r.

Łączna wartość kontraktu wynosi 22,8 mln zł netto (27,3 mln zł brutto; według średniego kursu rubla ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień podpisania Umowy). Umowa przewiduje dostawy urządzeń w dwóch etapach, o wartości 11,2 mln zł netto każdy. Termin pierwszej dostawy i głównej płatności za pierwszy etap przypada odpowiednio na luty i czerwiec 2022 roku, a drugiej dostawy i głównej płatności za drugi etap odpowiednio na styczeń i maj 2023 roku. Finalizacja prac związanych z podłączeniem, uruchomieniem i próbnym rozruchem (o wartości po 150 tys. zł netto dla każdego bloku) ma nastąpić odpowiednio w 2024 i 2025 roku.
OOO APS Energia Rus udzieli AO Zavod Invertor gwarancji jakości na towary będące przedmiotem dostawy na okres 36 miesięcy od daty oddania każdego z bloków, tj. odpowiednio do marca 2029 roku i września 2030 roku. Umowa umożliwia nabywcy m.in. nałożenie kar umownych w wysokości do 0,06% wartości opóźnionych dostaw za każdy dzień oraz do 10% ceny dostaw nie spełniających wymogów Umowy. Zabezpieczeniem roszczeń związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy będzie kaucja na kwotę stanowiącą 10% wartości brutto Umowy oraz bankowa gwarancja rękojmi na 36 miesięczny okres gwarancji na kwotę stanowiącą 5% wartości brutto Umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-15Piotr SzewczykPrezes Zarządu
2019-10-15Paweł SzumowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:APS ENERGIA S.A.
Adres:Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 762 00 00
Fax:+48 22 762 00 01
www:www.apsenergia.pl
NIP:125-11-78-954
REGON:017370070

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy