pixelg
przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w ramach umowy ramowej - 2019-07-18 - APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (APSENERGY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w ramach umowy ramowej - komunikat spółki APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (APSENERGY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2019

Data sporządzenia: 2019-07-18
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w ramach umowy ramowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje, iż przyjął do realizacji zamówienia na dostawę systemów energoelektronicznych i systemów sterowania do lokomotyw oraz wielosystemowych przetwornic statycznych podwagonowych wraz z systemami diagnostyki pokładowej oraz rejestratorami ciśnień do wagonów do H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. (FPS), w ramach podpisanej na czas nieokreślony umowy ramowej z FPS na dostawę towarów (Umowa). O przyjęciu poprzednich zamówień Emitent poinformował w raportach bieżących 20/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz 3/2019 z dnia 20 luty 2019 r.

Przyjęte do realizacji trzy zamówienia urządzeń są o wartości netto 6.890.000,00 PLN, 510.000,00 PLN, i 1.530.000,00 PLN tj. łącznie 8.930.000,00 PLN netto PLN. Harmonogram dostaw dla pierwszego z zamówień został określony na około 18 miesięcy od podpisania zamówienia, natomiast pierwsze komplety urządzeń będą dostarczone w marcu 2020 r. Harmonogram pozostałych dwóch zamówień został określony na około 9 miesięcy od podpisania zamówienia, a pierwsze komplety urządzeń będą dostarczone w styczniu 2020 r.

Określone w Umowie kary za niedotrzymanie warunków dostawy towaru oraz zabezpieczenia roszczeń związanych z niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań zostały przedstawione w ww. raporcie bieżącym nr 20/2017.

Emitent udziela FPS gwarancji jakości na towary będące przedmiotem dostawy na okres: do 66 miesięcy od dnia dostawy dla systemów diagnostyki pokładowej oraz do 42 miesięcy od daty dostawy dla pozostałych towarów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-18Piotr SzewczykPrezes Zarządu
2019-07-18Paweł SzumowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:APS ENERGIA S.A.
Adres:Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 762 00 00
Fax:+48 22 762 00 01
www:www.apsenergia.pl
NIP:125-11-78-954
REGON:017370070

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy