pixelg
uchwała RN dot. wypłaty dywidendy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

uchwała RN dot. wypłaty dywidendy

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2019

Data sporządzenia: 2019-04-19
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 01.04.2019r. Zarząd APS Energia S.A. Spółka informuje, że w dniu 19.04.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia części zysku netto za 2018 r. w kwocie 2.536.694,46 zł słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki oraz dotyczący dnia dywidendy _10.05.2019 r._ i dnia wypłaty dywidendy _20.05.2019 r._. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,09 zł słownie: dziewięć groszy Dywidendy. Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia części zysku z 2018 roku na wypłatę dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 kwietnia 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-19Piotr SzewczykPrezes Zarządu
2019-04-19Pawel SzumowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:APS ENERGIA S.A.
Adres:Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 762 00 00
Fax:+48 22 762 00 01
www:www.apsenergia.pl
NIP:125-11-78-954
REGON:017370070

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR