pixelg
wypłata dywidendy 0,09 zł/akcja - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

wypłata dywidendy 0,09 zł/akcja

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2019

Data sporządzenia: 2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. dotyczące wypłaty dywidendy oraz zgody i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. oraz nr 7/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Zarząd APS Energia S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Emitenta podjęło w dniu 29 kwietnia 2019 r. uchwałę nr 15/2019 w przedmiocie podziału zysku Emitenta za 2018 r.
Zgodnie z podjętą ww. uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło zysk Emitenta za 2018 r. w kwocie 6.833.041,12 zł przeznaczyć na:
1_ utworzenie kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia: kwotę 4.296.346,66 zł,
2_ wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki: kwotę 2.536.694,46 zł, co stanowi 9 groszy na 1 akcję Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło jako dzień Dywidendy datę 10 maja 2019 r. oraz dzień wypłaty Dywidendy datę 20 maja 2019 r.
Ponadto, Spółka informuje, iż ZWZ Emitenta podjęło uchwałę nr 16/2019 w przedmiocie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia w oparciu o program odkupu (Program). Zgodnie z Programem Zarząd Emitenta jest upoważniony do nabycia nie więcej niż 4.515.494 akcji Spółki. Łączna kwota za jaką mogą zostać nabyte akcje własne wyniesie nie więcej niż suma części zysków Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przeznaczanych, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, na utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia. Cena za jedną akcję własną wyniesie do 5,00 zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-29Piotr SzewczykPrezes Zarządu
2019-04-29Paweł SzumowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:APS ENERGIA S.A.
Adres:Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 762 00 00
Fax:+48 22 762 00 01
www:www.apsenergia.pl
NIP:125-11-78-954
REGON:017370070

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR