pixelg
WZ - podjęte uchwały: zmiana w RN, zmiana statutu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - podjęte uchwały: zmiana w RN, zmiana statutu

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiAQUA BIELSKO-BIAŁA
Nazwa skrócona jednostkiAQU
Numer w roku:23/2019
Rok bieżący:2019
Spółka AQUA S.A. w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUA S.A. w dniu 30 września 2019r. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał. Wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Marię Hetnał, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania uchwały w przedmiocie jej odwołania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2019r. podjęło miedzy innymi uchwały w sprawie zmian Statutu AQUA S.A. objęte pkt. 10, 11 oraz 13 porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki objętej pkt. 12 porządku obrad, a dotyczącej zmiany § 40 Statutu Spółki. W związku ze zmianami Statutu Spółki, Zarząd AQUA S.A. informuje: 1. Został uchylony § 34 Statutu Spółki o brzmieniu: § 34 Członkowie Rady Nadzorczej mogą być z ważnych powodów odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem ich kadencji lub zawieszeni w czynnościach. 2. Został uchylony § 43 Statutu Spółki o brzmieniu: § 43 Członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach lub odwołany przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło tekst jednolity Statutu zawarty w treści uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej załącznikiem. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2, 7, 7a i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Plik
Raport o uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf (7044 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Krzysztof MichalskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Aqua SA
AQUABB
2019-10-23 SA-Q3
2019-10-22 rejestracja w KRS zmiany statutu
2019-10-01 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-10-01 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-09-30 zmiany w RN
2019-09-30 zmiana w RN
2019-09-30 WZ - podjęte uchwały: zmiana w RN, zmiana statutu
2019-09-30 WZ - podjęte uchwały: zmiana w RN, zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR