pixelg
WZ - podjęte uchwały: zmiana w RN, zmiana statutu - 2019-09-30 - AQUA S.A. (AQUABB)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: zmiana w RN, zmiana statutu - komunikat spółki AQUA S.A. (AQUABB) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2019ESPI

Data sporządzenia:2019-09-30
Skrócona nazwa emitenta
AQUA
Temat
Informacja o uchwałach będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. w dniu 30 września 2019r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka AQUA S.A. w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUA S.A. w dniu 30 września 2019r. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał. Wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Marię Hetnał, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania uchwały w przedmiocie jej odwołania.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2019r. podjęło miedzy innymi uchwały w sprawie zmian Statutu AQUA S.A. objęte pkt. 10, 11 oraz 13 porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki objętej pkt. 12 porządku obrad, a dotyczącej zmiany § 40 Statutu Spółki.


W związku ze zmianami Statutu Spółki, Zarząd AQUA S.A. informuje:
1. Został uchylony § 34 Statutu Spółki o brzmieniu:
§ 34
Członkowie Rady Nadzorczej mogą być z ważnych powodów odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem ich kadencji lub zawieszeni w czynnościach.
2. Został uchylony § 43 Statutu Spółki o brzmieniu:
§ 43
Członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach lub odwołany przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło tekst jednolity Statutu zawarty w treści uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej załącznikiem.
Załączniki
PlikOpis
Raport o uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfRaport o uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30
Krzysztof Michalski
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:AQUA S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:AQUA
Adres:1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:033 8280200
Fax:033 8124015
www:aqua.com.pl
NIP:5470083658
REGON:002393877

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Aqua SA
AQUABB
2020-07-23 SA-Q2
2020-07-14 wyniki Q2.2020
2020-06-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-22 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,73 zł/akcja
2020-06-22 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,73 zł/akcja
2020-06-22 wypłata dywidendy 0,73 zł/akcja
2020-06-22 wypłata dywidendy 0,73 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy