WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiAQUA POZNAŃ
Nazwa skrócona jednostkiAQA
Numer w roku:5/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28. Pełny tekst ogłoszenia, w tym projekty uchwał, oraz formularze dla Akcjonariuszy w załącznikach do raportu. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA-2019-pelny-tekst.pdf (184 KB)
Formularz_pelnomocnictwa_ZWZA-2019.pdf (60 KB)
Formularz_instrukcji_do_glosowania_przez_pelnomocnika_ZWZA-2019.pdf (219 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Józef KozikowskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Aqua (Poznań) SA
AQUAPOZ
2019-08-14 SA - Q2
2019-06-19 powołanie zarządu
2019-06-18 WZ - podjęte uchwały
2019-06-18 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-05-23 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-05-15 SA - Q1
2019-04-26 SA - R
2019-02-14 SA-Q4

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d