pixelg
rozpoczęcie działań w zakresie emisji akcji serii D - 2019-09-23 - AQT WATER SPÓŁKA AKCYJNA (AQUATECH)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rozpoczęcie działań w zakresie emisji akcji serii D - komunikat spółki AQT WATER SPÓŁKA AKCYJNA (AQUATECH) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/19

Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
AQT WATER S.A.
Temat
Rozpoczęcie działań w zakresie emisji akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent , Spółka ) informuje, że rozpoczął działania zmierzające do wyemitowania nowych akcji i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego.
Zarząd Emitenta realizuje następujące działania:
1. W nawiązaniu do uchwały nr 16/2019 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2019 roku, Zarząd AQT Water S.A. w dniu 23 września 2019 roku podjął uchwałę o wyemitowaniu do 885.000 (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji serii D oraz wyłączeniu prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 2. Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
Objęcie Akcji zostanie zaoferowane inwestorom znanym Emitentowi przed dniem publikacji tego raportu. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nie więcej niż 149 osobom, a w związku z tak przeprowadzaną ofertą Akcji nie zostanie sporządzony prospekt emisyjny ani memorandum informacyjne;
3. Cenę emisyjna Akcji zostanie ustalona w drodze negocjacji z potencjalnymi akcjonariuszami;
4. Środki pozyskane z emisji Akcji przeznaczone będą m.in. na finansowanie prac związanych z komercjalizacją technologią produkcji wysokojakościowych frakcji węglowodorowych pochodzących z odpadowych tworzyw sztucznych.

Zarząd planuje zakończyć emisję Akcji w ciągu miesiąca od dnia tego raportu.
O podjęciu uchwały o emisji Akcji przez Zarząd Emitenta oraz o zakończeniu subskrypcji Akcji Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnych raportach bieżących.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Wojciech Babiński
Prezes Zarządu
Wojciech Babiński


Nazwa jednostki:AQT WATER SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AQT WATER S.A.
Adres:Złota 7/18, 00-019 Warszawa
Telefon:510255900
Fax:+48 86 218 03 29
NIP:718-20-97-870
REGON:200270615

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Aquatech SA
AQUATECH
2020-07-30 rozpoczęcie dostaw zbiorników retencyjnych wody deszczowej do sieci Saint Gobain
2020-07-29 rezygnacja członka zarządu
2020-07-28 SA - P
2020-07-28 rezygnacja członka zarządu
2020-07-28 SA - R
2020-07-27 rezygnacja zarządu z emisji akcji serii D
2020-07-19 sprzedaż akcji przez Beatę Babińską
2020-07-14 zmiana terminu publikacji SA-Q2

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy